Tin tuyển sinh

Từ hôm nay, thí sinh bắt đầu đăng ký hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học 2021

27/04/2021
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, hôm nay (27/4) thí sinh cả nước sẽ bắt đầu đăng ký dự thi (ĐKDT) tốt nghiệp THPT năm 2021 và đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng đến hết ngày 11/5.

 

Thí sinh được đăng ký nguyện vọng theo 2 phương thức 

 

Năm 2021, Bộ GD&ĐT bổ sung nhiều điểm mới về đăng ký xét tuyển thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng. Trong đó, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, giáo dục mầm non bằng một trong hai hình thức: bằng phiếu hoặc trực tuyến (tại những nơi có điều kiện).
 
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM lưu ý mã trường là UEF

Với 2 phương thức nêu trên, thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 để đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Cụ thể hơn:
Phương thức 1: Đăng ký trực tiếp tất cả các thông tin trên phiếu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng năm 2021; thí sinh không được điều chỉnh thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển khi điểm tiếp nhận đã cập nhật thông tin của thí sinh vào cơ sở dữ liệu trong thời gian quy định.
Phương thức 2: Đăng ký trực tuyến (tại các nơi có đủ điều kiện), thí sinh đăng ký trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển phần thông tin phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Phần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến, thí sinh phải hoàn thành trong thời gian quy định và các bạn có thể điều chỉnh nhiều lần thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển trong thời gian quy định.

 

Mẫu hướng dẫn điền phiếu đăng ký dự thi

 

Hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021 gồm 1 túi đựng hồ sơ, 2 phiếu đăng ký dự thi và 1 hướng dẫn ghi phiếu. Thí sinh điền phiếu theo mẫu sau:
 

Lưu ý: 
  • Thí sinh in mẫu phiếu và hướng dẫn ghi phiếu lên giấy khổ A4, in hai mặt.
  • Thí sinh không được thay đổi nội dung trên các trang, mục, không được sắp xếp lại thứ tự các mục, không in số trang trên các phiếu số 1 và số 2.
  • Thí sinh khai thông tin cần thiết trên bì đựng phiếu đăng ký xét tuyển, phiếu số 1 và số 2, thông tin phải giống nhau.

 

 

Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần

 

Theo quy định của Bộ GD&ĐT năm 2021, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tối đa 3 lần trong thời gian quy định bằng phương thức trực tuyến (năm 2020 chỉ điều chỉnh nguyện vọng 1 lần).
Việc có thêm lượt điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh sẽ có thể thay đổi nguyện vọng phù hợp với thực tiễn năng lực sau khi đã làm bài thi. Điều này sẽ giúp các bạn có thêm thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi lựa chọn trường học, ngành học.
 
Năm 2021, thí sinh có đến 3 cơ hội điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng

Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp năm 2021, thí sinh có thể dùng phiếu kết quả thi THPT để xác nhận nhập học.
Các trường được thống nhất cơ chế phối hợp, hỗ trợ trong quá trình đăng ký xét tuyển, đăng ký nguyện vọng, xét tuyển/lọc ảo, thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh. Theo đó, phí đăng ký cho thí sinh, từ 30.000 đồng/nguyện vọng còn 25.000 đồng/nguyện vọng.
Thời gian hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT từ ngày 27/4 – 11/5/2021. Các đơn vị đăng ký dự thi hoàn thành việc thu phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi. Sau đó, cán bộ máy tính in thông tin đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh từ phần mềm, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận. Trường hợp thí sinh tự do, các bạn có thể nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng hồ sơ đăng ký dự thi.
 
Quyền Cương tổng hợp
TIN LIÊN QUAN