Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Nổi bật
Toàn thể cán bộ - giảng viên - nhân viên và sinh viên được nghỉ Tết Dương lịch 2021 3 ngày, từ ngày 01 – 03/01/2021. Ngày 04/01/2021,...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) thông báo tuyển sinh đợt 1 – năm 2021 trình độ tiến sĩ với chuyên ngành Quản trị...
Theo Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2021 của trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) công bố, trường thực hiện xét tuyển...
Năm 2021, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) dự kiến thực hiện đồng thời 04 phương thức tuyển sinh...