Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Hai
26-10-2020
Chương trình giao lưu "Nghệ thuật trong thể thao"
18g30   Sân trường UEF
Thứ Ba
27-10-2020
Lễ Bế mạc chương trình khảo sát kiểm định chất lượng CTĐT trình độ ĐH ngành QTKD và NNA
8g30   Hội trường Liberty
Thứ Năm
29-10-2020
Lễ Khai giảng Chương trình cử nhân Anh Quốc - Liên kết với ĐH Gloucestershire & Leeds Trinity
7g30   Hội trường Liberty
Thứ Sáu
30-10-2020
Hội thảo Khoa học cấp TP "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM"
7g30   Phòng họp Democracy
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác