Menu
  
Thứ Sáu
21-06-2024
Tọa đàm "The Art of Leadership in a Diverse World" - Nghệ thuật lãnh đạo trong môi trường đa văn hóa
14h00   Phòng họp Democracy 03.10
Thứ Sáu
21-06-2024
Workshop "Hangeul Calligraphy - Viết thư pháp Hàn Quốc"
14h00   Phòng học A.08-06
Thứ Sáu
21-06-2024
Chung kết cuộc thi Strategist Pro 2024
09   Hội trường Liberty Tầng 15
Thứ Sáu
21-06-2024
Talkshow "Chọn ngành luật - Chuyện nghề luật" Chủ đề: Hành nghề luật trong công ty nước ngoài
09h00   Phòng học A.10.06
Doanh nghiệp đối tác