Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Sáu
22-11-2019
Talkshow "Truyền thông cộng đồng - Được lợi gì?"
9g00   Hội trường tầng 16, UEF
Thứ Năm
28-11-2019
Wordshop "Stress overcoming"
8g00   Phòng 13.05, Cơ sở 141, UEF
Thứ Năm
12-12-2019
Đêm nhạc "Thanh xuân ta có nhau"
18g30   Hội trường tầng 16, UEF
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác
Loading...