Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Sáu
29-05-2020
Lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình độ đại học ngành TC-NH
9g30   Phòng họp 03.07
Thứ Bảy
30-05-2020
Thứ Bảy
30-05-2020
Tọa đàm: “Sinh viên với việc đảm bảo thực hiện quy định của Luật Giao thông đường bộ"
8g30   Phòng 08.06
CN
31-05-2020
Thi đấu bộ môn Cầu lông - Giải thể thao sinh viên Olympic UEF 2020
8g00   Sân Cầu lông Tada - Quận Bình Thạnh
Video
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác