Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Tư
14-04-2021
Workshop "How to get a job with an international Company"
7g30   Hội trường Liberty
Thứ Tư
14-04-2021
Workshop "Khám phá môn thể thao quý tộc Golf và triển vọng nghề nghiệp"
13g00   Phòng học 08.06
Thứ Sáu
16-04-2021
Tọa đàm "Truyền thông nội bộ - giải pháp nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding)"
13g30   Hội trường Liberty
Thứ Sáu
16-04-2021
Workshop "Be a travel Blogger"
9g00   Hội trường Liberty
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác