Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Sáu
29-01-2021
Hội thảo khoa học "Giải pháp phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới"
8g00   Phòng họp Democracy
Thứ Ba
02-02-2021
Hội thao chào Xuân Tân Sửu năm 2021
7g30   Sân trường UEF
Thứ Tư
03-02-2021
Hội nghị cán bộ, giảng viên, nhân viên năm 2020
15g00   Hội trường Liberty
Thứ Bảy
20-02-2021
Chương trình "Họp mặt đầu Xuân Tân Sửu" năm 2021
8g00   Hội trường Liberty
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác