Thứ Bảy
28-05-2022
Chung kết cuộc thi "Thử thách đầu tư chứng khoán - Mùa 2"
08g00   Hội trường Liberty
Thứ Bảy
28-05-2022
Kick off cuộc thi "Logistics Talents"
13g00   Hội trường Liberty
Thứ Bảy
28-05-2022
Vòng loại cuộc thi Karaoke contest 2022 - Thể loại nhạc trẻ, nhạc nhẹ
13g30   Sảnh sự kiện tầng 15
Thứ Bảy
28-05-2022
Ngày hội Thiếu nhi UEF năm 2022
08g00   Sảnh sự kiện tầng 15
Doanh nghiệp đối tác