Menu
  
Thứ Hai
15-04-2024
Vòng tranh cử cuộc thi President Competition 2024
18h00   Hội trường Liberty
Thứ Hai
15-04-2024
Chương trình họp mặt chúc tết Bunpimay cho sinh viên Lào đang học tập tại UEF
10h00   Phòng họp Democracy
Thứ Ba
16-04-2024
Workshop “Lãnh đạo và quản lý trong môi trường đa văn hoá”
10h00   Hội trường Liberty
Thứ Tư
17-04-2024
Chung khảo Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học trong Tài chính - Kế toán" (SRFA)
8h00   Hội trường Liberty
Doanh nghiệp đối tác