Thứ Bảy
18-09-2021
Workshop "Tiền kỹ thuật số và tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương"
7g45   Online
Thứ Bảy
18-09-2021
Workshop "Phương pháp tiếp cận bảng chữ cái tiếng Nhật tích cực"
8g00   Online
Thứ Bảy
18-09-2021
Talkshow "Nói như người Hàn, dễ hay khó?"
9g30   Online
Thứ Bảy
18-09-2021
Talkshow "Định hướng ngành nghề Du Lịch - Khách Sạn - Nhà Hàng cùng chuyên gia"
18g00   Online
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác