Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Tư
11-12-2019
Chương trình "Ngày hội IR - Rise"
18g00   Hội trường tầng 16, UEF
Thứ Năm
12-12-2019
Đêm nhạc "Thanh xuân ta có nhau"
18g30   Hội trường tầng 16, UEF
Thứ Năm
12-12-2019
Workshop "Sen trong văn hóa và đời sống người Việt"
14g00   Sảnh tầng 7, Cơ sở 141 UEF
CN
15-12-2019
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác
Loading...