Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
CN
27-09-2020
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2020
8g30   Nhà hát Hòa Bình
Thứ Tư
30-09-2020
Seminar "Exploring the IELTS test with ELC"
9g00   Phòng học 10.06
Thứ Tư
14-10-2020
Hoạt động cộng đồng năm 2020 - Kết nối doanh nghiệp với sinh viên "Nghề IT - Sáng tạo và tương lai"
13g30   Hội trường Liberty (Tầng 15)
Thứ Bảy
17-10-2020
Lễ Khai giảng năm học mới 2020-2021
7g30   Sân trường UEF
Video
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác