Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
LỊCH SỰ KIỆN
Thứ Ba
28-07-2020
15g00
Hội trường Liberty (Tầng 15)
Thứ Hai
27-07-2020
Workshop "Sáng tạo trong sản xuất phim hành động"
14g30
Tầng 23
Thứ Bảy
25-07-2020
Ngày hội Kết nối cộng đồng
8g30
Hội trường Liberty (Tầng 15)
Thứ Năm
23-07-2020
Hoạt động hiến máu - Mùa hè xanh UEF 2020 "Give Blood and Save a life"
6g30
Sảnh hội trường Liberty (Tầng 15)
Thứ Năm
23-07-2020
Hội thảo chuyên đề khối thi đua 22, chủ đề “Công tác đảm bảo chất lượng - Thực tiễn và kinh nghiệm”
8g30
Phòng họp Democracy (03.07)
Thứ Năm
23-07-2020
Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh UEF 2020
7g30
Hội trường Liberty (Tầng 15)
Thứ Bảy
18-07-2020
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ chương trình liên kết với Đại học Bangkok Thái Lan (BU)
7g30
Hội trường Liberty (Tầng 15)
Thứ Bảy
18-07-2020
17g30
Sân trường UEF
Thứ Sáu
17-07-2020
Thứ Tư
15-07-2020
Talkshow "Digital Communication in Branding"
13g30
Hội trường Liberty (Tầng 15)
Thứ Bảy
11-07-2020
Workshop "Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính trong đầu tư chứng khoán"
9g00
Hội trường tầng 15
Thứ Bảy
11-07-2020
Cuộc thi viết tiếng Hàn - King Sejong
7g30
Tầng 7