Menu
  
Tin tức sự kiện

Ngày 29/5, UEF sẽ đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng

19/05/2020
Vào ngày 29/5 tới đây, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) sẽ tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Tài chính - Ngân hàng.
 
UEF sẽ đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng vào ngày 29/5 tới

Buổi lễ là hoạt động để Nhà trường công khai kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng đến xã hội và các bên liên quan. Chứng nhận kiểm định cũng là minh chứng giá trị, góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của UEF trong xã hội. 
Được biết, UEF đã triển khai hoạt động khảo sát chính thức để phục vụ công tác kiểm định chất lượng ngành học này từ 24/12/2019. Trong đó, UEF phải trải qua quá trình đánh giá khắt khe theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí. 
Sau quá trình kiểm tra chính thức, Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia TP.HCM (CEA VNU HCM) chính thức thông báo kết quả của lần kiểm định này. 
 


Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo luôn được UEF chú trọng thực hiện 
 
Được biết, Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia TP.HCM (CEA) phụ trách đánh giá UEF là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chuyên nghiệp, có uy tín được Bộ giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ kiểm định, tư vấn nâng cao chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định của Việt Nam và quốc tế.
 
Việc đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Tài chính – ngân hàng là sự ghi nhận kết quả tốt đẹp của quá trình tổ chức, quản lý và đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường nói chung và khoa Kinh tế nói riêng. Trong đó, hoạt động kiểm định chất lượng nói chung và dựa trên tiêu chuẩn AUN-QA nói riêng có vai trò và tác động tích cực nhất định đến quá trình đảm bảo và cải tiến chất lượng của UEF. 
 
Quyền Cương
TIN LIÊN QUAN