LỊCH SỰ KIỆN
Thứ Bảy
17-07-2021
Vòng chung kết cuộc thi "Nói tiếng Hàn cùng tôi"
14g30
Online
Thứ Năm
15-07-2021
Talkshow "Sinh viên IR và những cơ hội trong ngành Báo chí"
18g30
Online
Thứ Sáu
09-07-2021
Workshop "Kỹ năng viết CV và cover letter"
13g30
Online
Thứ Sáu
09-07-2021
Seminar: “AmE vs. BrE - Which to opt for?"
8g30
Online
Thứ Sáu
09-07-2021
Thứ Sáu
09-07-2021
Vòng chung kết cuộc thi "Khám phá những điều thú vị về kinh tế thương mại Trung Quốc"
14g00
Online
Thứ Năm
08-07-2021
Talkshow "IR SPEAK OUT"
14g00
Online
Thứ Tư
07-07-2021
Vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh - UEF talk masters: "The stage is yours"
9g30
Online
Thứ Ba
06-07-2021
Workshop “Job interview skills”
14g00
Online