Menu
  
LỊCH SỰ KIỆN
Thứ Hai
11-11-2019
Chương trình giao lưu và thảo luận với thanh niên Tàu Đông Nam Á - Nhật Bản năm 2019
9g00
Hội trường tầng 16, UEF
CN
10-11-2019
Tổ chức lớp phát triển Đoàn viên kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
7g00
Hội trường tầng 16, UEF
Thứ Bảy
09-11-2019
Hội giảng phương pháp giảng dạy
8g00
Phòng 8.06, Cơ sở 141
Thứ Năm
07-11-2019
Buổi thuyết giảng "Tìm hiểu nghệ thuật múa truyền thống Hàn Quốc"
9g00
Hội trường tầng 16, UEF
Thứ Bảy
02-11-2019
Workshop "How To Be A Global Citizen!"
9g00
Hội trường tầng 16, UEF
Thứ Tư
30-10-2019
Chương trình "Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho Nữ sinh viên"
9g00
Hội trường tầng 16, UEF
Thứ Tư
30-10-2019
Workshop "Kỹ năng làm phim"
14g00
Phòng A - 08.06 Cơ sở 141
Thứ Tư
30-10-2019
Chương trình Halloween
18g00
Sảnh tầng 4 Cơ sở 141, UEF
Thứ Bảy
26-10-2019
Thứ Sáu
25-10-2019
Tọa đàm "Giải mã bức tranh nghề nghiệp lĩnh vực tài chính, kế toán - Thành công nằm trong tay bạn"
9g30
Hội trường tầng 16, UEF