Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Tin tuyển sinh

​UEF thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 1 - năm 2021

21/12/2020
 
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) thông báo tuyển sinh đợt 1 – năm 2021 trình độ tiến sĩ với chuyên ngành Quản trị kinh doanh - mã số: 9340101, thạc sĩ với 3 chuyên ngành gồm: Quản trị kinh doanh - mã số: 8340101, Tài chính ngân hàng - mã số: 8340201 và Kế toán - mã số: 8340301. Thông tin cụ thể như sau:

 

I/TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

 

1. Chuyên ngành đào tạo
 
Quản trị kinh doanh (mã ngành: 9340101)
 
2. Hình thức và thời gian đào tạo
 
Hình thức: Chính quy tập trung
Thời gian: 03 năm đối với người có bằng Thạc sĩ, 04 năm đối với người có bằng Đại học.
 
3. Điều kiện dự tuyển Nghiên cứu sinh
 
Người tham gia dự tuyển cần đảm bảo các điều kiện sau:
3.1. Có bằng tốt nghiệp Đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng Thạc sĩ.
3.2. Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
3.3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ chứng minh về năng lực ngoại ngữ sau:
a. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
b. Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
c. Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
d. Nguời dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a của mục 3.3 khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b của mục 3.3 khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nuớc ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nuớc ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) theo quy định tại điểm c của Mục 3.3 do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho nguời khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu đuợc nguời khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).
3.4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
3.5. Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định.
 
UEF nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đến ngày 1/5/2021
 
4. Hồ sơ xét tuyển Nghiên cứu sinh
 
4.1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu)
4.2. Lý lịch khoa học, Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); 
4.3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu:
- Bằng và bảng điểm đại học;
- Bằng và bảng điểm thạc sĩ;
- Bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn;
- Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có).
Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch, công chứng và được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành. 
4.4. Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học được quy định tại mục 3.2 của Thông báo này. Gồm 06 bản sao các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (đóng thành tập, ghi tên và kê khai danh mục ở trang bìa), cụ thể:
- Đối với bài báo: Bản sao trang bìa, mục lục và nội dung bài báo.
- Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: Bản sao Quyết định/Hợp đồng thực hiện, Biên bản nghiệm thu đề tài và Bản tóm tắt nội dung đề tài nghiên cứu (đối với người tham gia phải có xác nhận của chủ nhiệm đề tài). 
4.5. 01 bản gốc và 05 bản sao của thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng năng lực nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.
4.6. 06 bản đề cương về dự định nghiên cứu của thí sinh dự tuyển.
4.7. 02 ảnh 3x4.
4.8. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định.
4.9. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
4.10. Giấy khám sức khỏe.
Lưu ý: Nhà trường không hoàn trả lại hồ sơ sau khi nộp.
 
5. Thời gian nộp hồ sơ và xét tuyển
 
Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 1/5/2021;
Thời gian bảo vệ đề cương (dự kiến): Ngày 22/5/2021.
 
6. Lệ phí xét tuyển nghiên cứu sinh: 5.200.000 đồng.|

 

II/ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 

1. Chuyên ngành và các môn thi tuyển

 

TT Chuyên ngành Mã ngành Các môn thi tuyển
Cơ bản
(180 phút)
Cơ sở ngành
(180 phút)
Ngoại ngữ
(90 phút)
1 Quản trị kinh doanh 8340101  Xác suất thống kê Quản trị học Tiếng Anh
2 Tài chính – Ngân hàng 8340201  Xác suất thống kê Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Tiếng Anh
3 Kế toán 8340301 Xác suất thống kê Nguyên lý kế toán Tiếng Anh
 
 

2. Thời gian đào tạo và điều kiện tham gia dự thi
 
2.1. Thời gian đào tạo: 1,5 năm đến 2 năm
2.2. Điều kiện dự thi:
- Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.
- Người có bằng tốt nghiệp Đại học ngành gần hoặc ngành khác với chuyên ngành dự thi. Trường hợp này, thí sinh phải học bổ sung kiến thức trước khi thi (các môn học bổ sung kiến thức được xác định dựa trên bảng điểm đại học của thí sinh).
- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định.
 
3. Những trường hợp thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ
 
- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.
- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài.
- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Theo quy định của Bộ GD&ĐT) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.
 
4. Hồ sơ dự thi
 
Để đăng ký thi tuyển sinh cao học vào UEF, thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ gồm:
 
 • Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu)
 • Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học
 • Bản sao công chứng bảng điểm Đại học
 • Bản sao công chứng bảng điểm chuyển đổi (nếu có)
 • Đơn xác nhận đang công tác (trường hợp tốt nghiệp đại học khác ngành dự thi)
 • Bản sao công chứng giấy tờ về đối tượng ưu tiên (nếu có)
 • 04 hình 3x4
 • Giấy khám sức khỏe (có hạn trong vòng 6 tháng)
 • Bản sao công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)
 • Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân
 
5. Thời gian và lệ phí tuyển sinh
 
Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 1/5/2021;
Bổ sung kiến thức: từ ngày r
a thông báo đến hết ngày 1/5/2021. Lệ phí bổ sung kiến thức: 1.000.000 đ/1 môn học – HV.
Thời gian ôn thi: Dự kiến từ ngày 1/4/2021 đến 30/4/2021. Lệ phí ôn thi: 1.000.000 đ/1 môn học – HV.
Thời gian thi tuyển: dự kiến ngày 15-16/5/2020.
Lệ phí dự thi: 420.000 đồng/kỳ thi
 
Địa điểm phát và nhận hồ sơ tuyển sinh tiến sĩ, thạc sĩ:
 
Phòng Đào tạo Sau đại học 
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Địa chỉ: Tầng 2, 141 – 145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 5422 6666 (309) hoặc 091 316 1080
Website: https://www.uef.edu.vn/saudaihoc
Thời gian làm việc: 
 
• Buổi sáng: 7g30 -  11g30 (từ thứ Hai đến thứ Bảy)
 
• Buổi chiều: 13g30 - 16g30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)
 
 Thí sinh có thể liên hệ đăng ký online ngay bây giờ để được Tư vấn chi tiết hơn:
TT. TT-TT
TIN LIÊN QUAN