Menu
  
Tin tuyển sinh

Sôi nổi hoạt động bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh và luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại UEF

24/10/2023
Vào ngày 21/10 vừa qua, 12 học viên thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. Đồng thời, hội đồng bảo vệ chuyên đề, đề cương của nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh cũng đã diễn ra. Hầu hết các đề tài đều được đánh giá cao về giá trị thực tiễn và hàm lượng khoa học. Đây cũng là kết quả đáng ghi nhận sau quá trình cố gắng học tập, nghiên cứu của các học viên, nghiên cứu sinh. 
Hai hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ được thành lập gồm: GS.TS. Võ Xuân Vinh, TS. Trần Thị Trang (Chủ tịch); PGS.TS. Nguyễn Quyết Thắng, TS. Trần Thị Ngọc Lan, TS. Phan Thị Minh Châu, TS. Trần Văn Hưng (Phản biện); TS. Trương Quang Dũng, TS. Hoàng Nguyên Khai (Ủy viên); TS. Lê Ngọc Đức, TS. Trần Văn Thông (Thư ký). 
 


Hai hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngày 21/10 
 
Các công trình nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực như thuế doanh nghiệp, quản trị nhân lực, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, vốn lưu động, kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ khách hàng trong chuyển đổi số,… 
Từ phần bảo vệ của học viên, các thành viên của Hội đồng lần lượt góp ý về những điểm mạnh, điểm yếu cũng như một số vấn đề cần cải thiện. Trong đó, lỗi mà các học viên thường gặp là: chính tả, cú pháp, trích dẫn,... Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra lời khuyên giúp các học viên hoàn thiện về mặt bố cục bài viết, cách triển khai, phân tích luận điểm để tăng độ thuyết phục cho đề tài.
 

Các học viên trình bày kết quả sau quá trình nghiên cứu 
 
Ở phần xét duyệt đề cương và đánh giá chuyên đề cho luận án của nghiên cứu sinh, Hội đồng được thành lập gồm: GS.TS. Hoàng Thị Chỉnh (Trưởng tiểu ban, Chủ tịch), GS.TS. Võ Xuân Vinh (Ủy viên, Phản biện), PGS.TS. Nguyễn Phú Tụ (Ủy viên, Phản biện), PGS.TS. Nguyễn Quyết Thắng (Ủy viên), TS. Lê Sĩ Trí (Ủy viên thư ký). 
 


Hai hội đồng xét duyệt đề cương và đánh giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh 
 
Với các đề tài liên quan đến chuyên ngành, NCS. Tô Nhật Minh và NCS. Nguyễn Thị Bích Vân đã nhận được nhiều góp ý và nhận xét từ Hội đồng để hoàn thiện hơn đề cương, một phần quan trọng trong quá trình nghiên cứu. Chuyên đề của NCS. Lê Thị Giang cũng được đánh giá tích cực. 
 

Các nghiên cứu sinh tiếp tục hoàn thiện sau khi được xét duyệt đề cương và đánh giá chuyên đề 
 
Như vậy, 12 học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Đồng thời, hy vọng các nghiên cứu sinh tiếp tục cố gắng, hoàn thiện và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ trong tương lai. 
 
TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN