Menu
  
Tin tuyển sinh

UEF thông báo tổ chức thi và xét miễn học phần tiếng Anh dành cho sinh viên khóa 2022

23/09/2022

Với chương trình đào tạo song ngữ, tiếng Anh là yếu tố quan trọng, chiếm 50% thời lượng dạy và học tại UEF. Vì thế, ngay trước thời điểm học chính thức, các bạn sẽ được Nhà trường kiểm tra tiếng Anh đầu vào và tổ chức các lớp học ngoại ngữ trải nghiệm. Bên cạnh bài kiểm tra năng lực tiếng Anh, Nhà trường cũng tổ chức thi và xét miễn học phần tiếng Anh cho tân sinh viên.

 

Miễn học phần tiếng Anh đối với sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế


Đối với sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc tương đương sẽ được Nhà trường xét miễn học phần (nhận điểm R) như sau: 

 

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Học phần được miễn (điểm R)
 
 
 
 
 
IELTS
 
 
 
 
 
TOEIC
(nghe, đọc)
 
 
 
 
 
TOEFL
iBT
Aptis Các ngành học (trừ ngành Ngôn ngữ Anh);
Các ngành Ngôn ngữ Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc (ngoại ngữ 2 – tiếng Anh)
 
 


Ngôn ngữ Anh
 
 
 
 
Nghe
 
 
 
 
Nói
 
 
 
 
Đọc
 
 
 
 
Viết
 
5,0

550-600
 
59-64
 
≥ 28
 
≥ 36
 
≥ 34
 
≥ 36
Tiếng Anh 1,
Tiếng Anh 2,
Tiếng Anh 3

Tiếng Anh tăng cường 1,
Tiếng Anh tăng cường 2
 
≥ 5,5
 
≥ 605
 
≥ 65
 
≥ 30
 
≥ 38
 
≥ 36
 
≥ 38
Tiếng Anh 1,
Tiếng Anh 2,
Tiếng Anh 3,
Tiếng Anh 4

Sinh viên nộp mẫu đơn xin xét miễn học phần, bản photo công chứng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hạn quy định tính đến thời điểm bắt đầu học kỳ 1A năm đầu tiên. Việc xét miễn học phần chỉ được thực hiện trước khi bắt đầu khoa học, không áp dụng trong quá trình học. 
Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 8/10/2022. 
=> Tải mẫu đơn tại đây
 


Thời gian nhận hồ sơ miễn học phần tiếng Anh đến hết ngày 8/10
 
Thi xét miễn học phần tiếng Anh theo trình độ 

- Mục đích: Xét miễn và công nhận đạt học phần trong chương trình đào tạo tiếng Anh cơ bản; tiếng Anh tăng cường (ngành Ngôn ngữ Anh); ngoại ngữ 2 - tiếng Anh (các ngành: Ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc). 
- Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 2022. Sinh viên chỉ được tham dự 1 lần. 
- Thời gian thi: theo lịch của Phòng Đào tạo 
- Hình thức: Bài thi 60 phút trắc nghiệm trên máy tính 
- Kết quả: Căn cứ vào kết quả thi của sinh viên và quy định của Nhà trường, sinh viên được xét miễn và công nhận đạt học phần (điểm R). Tối đa chỉ 2 học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2 dành cho đối tượng sinh viên các ngành (trừ ngành Ngôn ngữ Anh). Tối đa chỉ 1 học phần Tiếng Anh tăng cường 1 đối với ngành Ngôn ngữ Anh. 
 
TT.TT-TT
 
TIN LIÊN QUAN