Tin tuyển sinh

Thí sinh Đăng ký dự thi THPT quốc gia 2015 như thế nào?

23/12/2014
Theo Dự thảo Quy chế tuyển sinh 2015 mà Bộ GD-ĐT vừa công bố, thí sinh là học sinh hiện đang học lớp 12 đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015 tại trường phổ thông nơi đang học. Thí sinh tự do đăng ký dự thi tại địa điểm do sở GD-ĐT nơi thí sinh cư trú quy định.
 

Thí sinh cần nắm bắt cách thức đăng ký dự thi THPT  quốc gia 2015  để thực hiện đúng quy định

 
Về thủ tục đăng ký: Thủ trưởng trường phổ thông hoặc nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn đăng ký dự thi, thu Phiếu đăng ký dự thi, nhập thông tin thí sinh đăng ký dự thi, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi và chuyển dữ liệu đăng ký dự thi cho sở GD-ĐT; Sở GD-ĐT quản trị dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh và gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT; Bộ GD-ĐT quản trị dữ liệu đăng ký dự thi toàn quốc và chuyển dữ liệu về các cụm thi để tổ chức thi.
Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT bao gồm:
Phiếu đăng ký dự thi (2 phiếu giống nhau); Học bạ THPT; học bạ hoặc Phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX (bản sao);
Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để được hưởng chế độ thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn thí sinh phải có bản sao công chứng Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú; 2 ảnh 4x6 cm theo mẫu Giấy chứng minh nhân dân và 2 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
Thí sinh tự do, ngoài các hồ sơ quy định phải có thêm: Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú; Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực và xác nhận không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Thủ trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.
Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do đã có bằng tốt nghiệp THPT: 
Phiếu đăng ký dự thi (2 phiếu giống nhau); Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng); Bằng tốt nghiệp trung cấp; 2 ảnh 4x6 cm theo mẫu Giấy chứng minh nhân dân và 2 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
Lưu ý: 
- Hạn cuối nhận hồ sơ đăng ký dự thi: trước ngày 1 tháng 4 . Sau thời hạn này, không nhận thêm hồ sơ đăng ký dự thi.
- Khi hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông báo kịp thời cho Thủ trưởng trường phổ thông hoặc nơi đăng ký dự thi hoặc cho Hội đồng thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung.
- Các trường hợp đặc biệt được phép bổ sung các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng điểm khuyến khích phải thực hiện trước ngày tổ chức kỳ thi mới có giá trị. 

Hồng Hạnh


 
TIN LIÊN QUAN