Menu
  
Tin tuyển sinh

Quy chế tuyển sinh đại học năm 2023

01/03/2023
Ngày 1/3, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã ban hành quy chế tuyển sinh đại học năm 2023 của trường.
Nội dung bao gồm:
- Những quy định chung;
- Tuyển sinh đào tạo chính quy;
- Tuyển sinh đào tạo chính quy VB2;
- Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh và Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh;
- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm và tổ chức thực hiện.
TIN LIÊN QUAN