Menu
  
Tin tuyển sinh

[Cập nhật] Mức điểm xét miễn học phần tiếng Anh cho sinh viên khóa 2022

04/10/2022
Ngoài các lớp ngoại ngữ trải nghiệm trước thềm học chính thức, vừa qua, Nhà trường đã tổ chức thi và xét miễn học phần tiếng Anh cho tân sinh viên khóa 2022. Trong đó, đối với việc xét miễn học phần tiếng Anh sẽ có mức điểm quy định cụ thể
Mức điểm xét miễn học phần tiếng Anh đối với sinh viên tham dự kỳ thi được quy định như sau: 
1. Đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh 
Sinh viên có điểm thi đạt  ≥ 8.5 (thang điểm 10): được miễn học phần ENG2109-Tiếng Anh tăng cường 1 (English Enhancement 1).
2. Đối với sinh viên các ngành khác 
- Sinh viên có điểm thi ≥ 8.5 (thang điểm 10): được miễn học phần ENG2101- Tiếng Anh 1 (English 1) và ENG2102- Tiếng Anh 2 (English 2).
- Sinh viên có điểm thi đạt từ 7.5 đến < 8.5: được miễn học phần ENG2101- Tiếng Anh 1 (English 1).
- Sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn quốc, Ngôn ngữ Trung quốc nếu chọn Tiếng Anh là ngoại ngữ 2 thì được miễn học phần tiếng Anh như trên. 
 


Căn cứ vào điểm thi, sinh viên sẽ được xét miễn học phần tiếng Anh tương ứng
 
3. Đối với sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 
Sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc tương đương sẽ được Nhà trường xét miễn học phần (nhận điểm R) như sau:
 
Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Học phần được miễn (điểm R)
 
 
 
 
 
IELTS
 
 
 
 
 
TOEIC
(nghe, đọc)
 
 
 
 
 
TOEFL
iBT
Aptis Các ngành học (trừ ngành Ngôn ngữ Anh);
Các ngành Ngôn ngữ Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc (ngoại ngữ 2 – tiếng Anh)
 
 


Ngôn ngữ Anh
 
 
 
 
Nghe
 
 
 
 
Nói
 
 
 
 
Đọc
 
 
 
 
Viết
 
5,0

550-600
 
59-64
 
≥ 28
 
≥ 36
 
≥ 34
 
≥ 36
Tiếng Anh 1,
Tiếng Anh 2,
Tiếng Anh 3

Tiếng Anh tăng cường 1,
Tiếng Anh tăng cường 2
 
≥ 5,5
 
≥ 605
 
≥ 65
 
≥ 30
 
≥ 38
 
≥ 36
 
≥ 38
Tiếng Anh 1,
Tiếng Anh 2,
Tiếng Anh 3,
Tiếng Anh 4
 

Sinh viên nộp mẫu đơn xin xét miễn học phần, bản photo công chứng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hạn quy định tính đến thời điểm bắt đầu học kỳ 1A năm đầu tiên. Việc xét miễn học phần chỉ được thực hiện trước khi bắt đầu khoa học, không áp dụng trong quá trình học. 
Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 8/10/2022. 
=> Tải mẫu đơn tại đây
Căn cứ vào mức điểm xét miễn học phần tiếng Anh, các bạn sinh viên khóa 2022 hãy kiểm tra và nộp hồ sơ để được xét miễn học phần phù hợp. 

TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN