LỊCH SỰ KIỆN
Thứ Sáu
25-06-2021
Hội thảo "Lập kế hoạch tài chính cá nhân và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính đầu tư"
13g00
Online
Thứ Tư
23-06-2021
Workshop “Job interview skills”
14g00
Online
Thứ Ba
22-06-2021
Talkshow "Những xu hướng mới trong ngành Quản trị du lịch và nhà hàng tại Ấn Độ và Việt Nam"
13g45
Online
Thứ Ba
22-06-2021
Workshop “Vietnam and the Core Anglosphere: Opportunities for Positive Engagement”
13g00
Online
Thứ Bảy
19-06-2021
Chung kết giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021"
7g30
Online
Thứ Bảy
19-06-2021
Workshop “Foreign languages and Hospitality career path”
9g30
Online
Thứ Sáu
18-06-2021
Workshop “Foreign languages and Hospitality career path”
7g30
Online
Thứ Sáu
18-06-2021
Workshop "Kỹ năng viết CV và cover letter"
14g00
Online
Thứ Năm
10-06-2021
Workshop "Kỹ năng viết CV và cover letter
13g30
Online
Thứ Tư
09-06-2021
Seminar "Basic tips to deal with IELTS reading question types"
8g30
Online
Thứ Hai
07-06-2021
Workshop "Quảng cáo - Cuộc chiến cam go"
8g00
Online
Thứ Hai
07-06-2021
Workshop "Những rủi ro trong sản xuất truyền hình"
Online