Menu
  
LỊCH SỰ KIỆN
Thứ Ba
24-09-2019
9g00
Sảnh tầng 1 Cơ ở 276 và Sảnh tầng 1 Cơ sở 141, UEF
Thứ Bảy
21-09-2019
10g00
Sảnh tầng 1, Cơ sở 141
Thứ Bảy
14-09-2019
Thứ Tư
11-09-2019
Lễ hội làm bánh trung thu Hàn Quốc
14g00
Sảnh tầng 4, UEF
Thứ Tư
04-09-2019
Giao lưu với các Nhà quản lý và Chuyên gia Tài chính Ngân hàng Công Nghiệp Hàn Quốc IBK
14g00
Hội trường tầng 16, UEF
Thứ Bảy
31-08-2019
Chương trình giao lưu học thuật cùng đoàn giảng viên và sinh viên Đại học Washington, Mỹ
9g00
Phòng họp tầng 3, UEF
Thứ Năm
29-08-2019
Chương trình giao lưu học thuật cùng đoàn giảng viên và sinh viên Universiti Teknologi Mara (UiTM)
13g30
Phòng họp tầng 3, UEF
Thứ Bảy
24-08-2019
7g30
111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM
Thứ Bảy
10-08-2019
Tổng kết dự án Service-Learning "Cuộc phiêu lưu của những anh hùng nhỏ"
8g30
Tầng 3, UEF
CN
04-08-2019
Talkshow "Phát triển tư duy biện luận cho sinh viên"
8g30
Phòng họp tầng 3, UEF