Danh sách các thành viên thường trực Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM (UEF) nhiệm kỳ 2020 - 2025:

TIN LIÊN QUAN