Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X
Kinh tế VN sau hơn 10 năm vượt qua sự kiện khủng hoảng tài chính quốc tế, đã từng bước phục hồi và tăng trưởng. Đến năm 2018 GDP tăng 6,8%; năm 2019 có thể đạt tới 7%.
Cùng với tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế, hệ thống thuế ở các quốc gia được điều chỉnh theo hướng nâng cao nguồn thu ngân sách nhằm giảm thâm hụt...
Triển vọng về một Trung tâm tài chính quốc tế cho TP.HCM có thể hiện thực nếu nó được hậu thuẫn bởi một nền kinh tế thị trường phát triển và hội nhập
Chính sách mới xuất phát từ yêu cầu thực tiễn xã hội. Khi một vấn đề bất cập không được giải quyết kịp thời, sẽ sinh ra các thiệt hại thứ cấp rất lớn hơn thiệt hại ban...
Với lịch sử hơn 300 năm, Sài Gòn-TP.HCM luôn là thành phố năng động, sáng tạo và hào sảng; với mệnh danh là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Những vốn tính đó được lưu...
Đổi mới sáng tạo được xem như là một bước phát triển mới trong nỗ lực nhằm tăng trưởng kinh tế hiện nay. Cộng hòa Liên bang Đức là một trong những quốc gia đi đầu về...
Qua hơn 30 năm đổi mới (1986-2018), VN đã cơ bản chuyển đổi từ TCKT kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trong hơn ba mươi năm đổi mới, VN đã đạt những thành tựu đáng kể về phát triển kinh tế như mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trên 7%
Thuế là phạm trù lịch sử, gắn với sự ra đời của Nhà nước và trở thành công cụ kinh tế đắc lực của Nhà nước – Thuế mang tính chất bắt buộc hay cưỡng chế bằng quyền lực...
Nhiều nước châu Á như Nhật, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc..., hướng tới mục tiêu hóa “Rồng” chỉ trong vòng ¼ thế kỷ. VN đã 30 năm đổi mới, với mục tiêu hoàn thành công...