Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X
Bước vào năm 2021, kinh tế - văn hóa VN chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch Covid-19. Nhiều chỉ tiêu kinh tế suy giảm. Dịch Covid còn diễn biến khó lường. Điều này, đòi...
Trong hai năm 2020-2021, Covid-19 trở thành từ khoá được nhắc đến liên tục trên báo đài cũng như những diễn đàn kinh tế bởi những thiệt hại to lớn mà nó mang lại cho...
Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ (KH&CN), xu hướng phát triển các ngành, lĩnh vực hiện nay luôn gắn liền với công nghệ cao (CNC)
Bài viết nhằm tìm kiếm bằng chứng về các yếu tố vĩ mô tác động đến số dư nợ công tại VN giai đoạn hậu khủng hoảng 2008 – 2020.
Bài viết căn cứ trên những lý thuyết của trường phái kinh tế học thể chế mới, phân tích những đặc tính cơ bản của một thể chế kinh tế hiệu quả (tính phổ biến, tính...
Thị trường dịch vụ tài chính ngân hàng ở VN gần đây có sự chuyển biến tích cực với xu hướng mới khi các ngân hàng đẩy mạnh phát triển dịch vụ phân phối...
Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức về việc cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu sản xuất, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.
Bước vào năm 2020, kinh tế-văn hóa VN chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch Covid-19. Nhiều chỉ tiêu kinh tế suy giảm. Dịch Covid còn diễn biến khó lường. Điều này đòi hỏi...
Thành phố thông minh là khái niệm xuất hiện chưa đầy 2 thập niên gần đây trên thế giới và đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh nó
Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và VN (EVFTA) là hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả VN và EU, đồng thời phù hợp với...