Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X
Bài viết nhằm tìm kiếm bằng chứng về các yếu tố vĩ mô tác động đến số dư nợ công tại VN giai đoạn hậu khủng hoảng 2008 – 2020.
Bài viết căn cứ trên những lý thuyết của trường phái kinh tế học thể chế mới, phân tích những đặc tính cơ bản của một thể chế kinh tế hiệu quả (tính phổ biến, tính...
Thị trường dịch vụ tài chính ngân hàng ở VN gần đây có sự chuyển biến tích cực với xu hướng mới khi các ngân hàng đẩy mạnh phát triển dịch vụ phân phối...
Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức về việc cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu sản xuất, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.
Bước vào năm 2020, kinh tế-văn hóa VN chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch Covid-19. Nhiều chỉ tiêu kinh tế suy giảm. Dịch Covid còn diễn biến khó lường. Điều này đòi hỏi...
Thành phố thông minh là khái niệm xuất hiện chưa đầy 2 thập niên gần đây trên thế giới và đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh nó
Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và VN (EVFTA) là hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả VN và EU, đồng thời phù hợp với...
Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn luôn đóng vai trò tối cần thiết cho sự phát triển cũng như khả năng tồn tại trên thị trường nhất là trong bối cảnh hội nhập...
Bài viết hướng đến mục tiêu phân tích và cung cấp minh chứng về chính sách ưu đãi thuế nhằm thu hút FDI của VN trong thời gian qua.
Kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017 của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017