Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Thư ngỏ

28/06/2017
Kính gởi: Lãnh đạo trường UEF
Các cộng tác viên và bạn đọc gần xa.
Tạp chí Phát triển và Hội nhập ISSN 1859 – 428 X đã kỷ niệm 5 năm ngày ra mắt số đầu tiên vào cuối năm 2016.
Tạp chí được đánh giá tích cực và chất lượng và hàm lượng khoa học đối với các bài báo đã được công bố trong thời gian qua.
Hiện Tạp chí Phát triển và Hội nhập đã được tách thành một danh mục độc lập trong quyển "Văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư" của HĐCDGSNN với số điểm từ 0 - 0,5 cho một công trình được công bố.
Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Phát triển và Hội nhập ra số đặc biệt để chào mừng quá trình phát triển của một trường Đại học còn non trẻ với sứ mạng đào tạo chất lượng cao và hội nhập quốc tế.
Trong số đặc biệt này Tạp chí đăng tải rộng rãi các bài viết theo thứ tự Tạp chí đã nhận được, trong đó dành phần ưu tiên cho các Thầy/Cô giáo học viên cao học và sinh viên đã gắn bó và đóng góp nhiều công sức cho nhà trường.
Tạp chí Phát triển và Hội nhập luôn đón nhận nhiều bài viết của các Tác giả gần xa với nhiều chủ đề đa dạng.
Hướng tới Tạp chí mong muốn nhận được nhiều hơn nữa các bài viết với các chủ để về thời luận kinh tế, các bài báo đề xuất tháo gỡ về thể chế, cơ chế, chính sách Kinh tế - Tài chính, trao đổi học thuật, đưa ra các vấn đề tranh luận mang tính chất thời sự nhằm thúc đẩy tiếp tục công cuộc đổi mới Kinh tế ở Việt Nam.
Nhân dịp này Ban biên tập Tạp chí Phát triển và Hội nhập xin chân thành cảm ơn các cộng tác viên các bạn đọc gần xa đã nhiệt thành đóng góp xây dựng và thúc đẩy sự phát triển của Tạp chí ngày càng hoàn thiện và tạo điều kiện cho Tạp chí góp phần tích cực vào hoạt động khoa học thuộc lĩnh vực Kinh tế - Tài chính của đất nước
Tạp chí Phát triển và Hội nhập đặc biệt tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến HĐQT, BGH và Thầy/Cô giáo đã quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tạp chí không ngừng phát triển
Lần nữa xin trân trọng và tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Tạp chí đối với các cộng tác viên và bạn đọc gần xa.
Trân trọng
                                                                       
   TỔNG BIÊN TẬP              
NGND.GS.TS. NGUYỄN THANH TUYỀN
TIN LIÊN QUAN