Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Thông báo

03/06/2016

Kính gửi Quý Tác giả.

Trong những năm qua Tạp chí Phát triển và Hội nhập ISSN 1859 – 428 X là Tạp chí được giới khoa học đánh giá cao về hàm lượng khoa học và các ý tưởng đổi mới trong các vấn đề kinh tế, xã hội, giáo dục.
Ban biên tập Tạp chí cảm ơn Quý Thầy/Cô/Cộng tác viên và Bạn đọc đã hỗ trợ tích cực cho Tạp chí trong thời gian qua và rất mong nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ thông tin của Quý vị.

Nhân đây Tạp chí Phát triển và Hội nhập cũng xin thông báo:
Kể từ Tạp chí số 29 phát hành tháng 07 & 08/2016 Tạp chí sẽ ngưng thanh toán nhuận bút cho Tác giả có bài đăng tải _ Số chi phí này sẽ được sử dụng vào việc thẩm định nhằm nâng cao chất lượng các bài báo và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc gần xa.          
                          
TỔNG BIÊN TẬP               
                     Đã ký                      
NGND.GS.TS. NGUYỄN THANH TUYỀN
TIN LIÊN QUAN