Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 11 - 12/2017: Chính sách tư nhân hóa & bất bình đẳng thu nhập

22/12/2017
1. Chính sách tư nhân hóa và bất bình đẳng thu nhập: Bằng chứng tại các nước đang phát triển - Nguyễn Bá Hoàng
2. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Cơ hội và thách thức đối với VN - Nguyễn Đình Luận
3. Chất lượng nguồn nhân lực ở VN: Thực trạng và kiến nghị - Trần Văn Danh
4. Doanh nghiệp vừa và nhỏ VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: Thực trạng và khuyến nghị - Đỗ Đình Bằng
5. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài, chi tiêu của chính phủ, mật độ dân số và tỷ giá đối với xuất khẩu VN - Lê Hoàng Phong & Đặng Thị Bạch Vân
6. Mối quan hệ giữa cung tiền và lạm phát ở VN - Phạm Tấn Hòa
7. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản thương hiệu của các ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM - Nguyễn Nam Hải
8. Tác động của cam kết hội nhập tài chính trong AEC đến hệ thống ngân hàng thương mại VN - Trần Phương Thảo
9. Chất lượng dịch vụ tài chính-ngân hàng của các ngân hàng thương mại VN: Hướng cải thiện tiêu chí đo lường - Tôn Thất Viên & Trần Văn Lượng
10. Các yếu tố ảnh hưởng đến thành công của việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại VN - Nguyễn Văn Tân
11. Kiểm soát quản trị và sự tự nguyện công bố thông tin của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM - Ngô Mỹ Trân, Bùi Văn Trịnh & Trần Thanh Như Nguyệt
12. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên có trình độ cử nhân trở lên trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM - Phạm Đình Hân
13. Đánh giá của cán bộ, công chức về hiệu quả quản trị hành chính công cấp huyện tại Long An - Phạm Anh Nguyên & Nguyễn Anh Việt
14. Effects of EVFTA and TPP on VN apparel exports: An application of wits-smart simulation model - Vo Thanh Thu & Nguyen Thanh Hoa Binh
15. Brand development associated with local cultural identity in globalization trend - Nguyen Thi Hong


 
TIN LIÊN QUAN