Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 11 - 12/2016: Đẩy nhanh tiến trình hội nhập

20/12/2016
1. Tác động của AEC và TPP đối với doanh nghiệp Việt Nam - Ngô Thị Mỹ Thúy - Trần Tấn Hùng
2. Thị trường bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh hội nhập AEC: Thực trạng và giải pháp - Nguyễn Tiến Hùng
3. Phát triển thương mại quốc tế bền vững đối với hàng nông lâm sản: Nhìn từ góc độ chuỗi cung ứng toàn cầu - Huỳnh Thị Thu Sương
4. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và những khuyến nghị giai đoạn 2016-2020 - Nguyễn Đình Luận
5. Tác động của kiểm soát giá đến lạm phát: Phân tích từ góc độ lý thuyết - Lê Hồ An Châu
6. Tài trợ cho các dự án PPP ở Việt Nam - Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc
7. Sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán thuế: Trường hợp Việt Nam - Nguyễn Văn Cương
8. Nhân tố ảnh hưởng đến sự hạn chế vận dụng mô hình ABC trong kế toán quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam - Nguyễn Việt Hưng & Trần Thứ Ba
9. Chỉ số VN30 trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Tác động của các nhân tố ảnh hưởng - Trần Thị Mộng Tuyết - Nguyễn Hữu Thạch - Nguyễn Văn Quý - Bùi Thị Thùy Trang
10. Khả năng suy kiệt tài chính của các công ty bị hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Đinh Thị Thu Thảo & Phùng Anh Thư
11. Nghiên cứu cách thức người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh tìm kiếm và nhận diện sản phẩm xanh - Nguyễn Thúy Phương
12. Thực trạng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc: Giải pháp để giảm thiểu nhập siêu - Khổng Văn Thắng
13. Phân tích sự khác biệt về mức độ tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh An Giang - Lê Văn Hiền
14. Thanh toán không dùng tiền mặt tại thành phố Cần Thơ trong thời kỳ hội nhập - Bùi Ngọc Toản
15. Digital marketing trend in the new digital era: Case-study of Nike in using Facebook - Nguyen Tran Le
16. Implications of sustainable development for Vietnam corporations in franchising - Tăng Mỹ sang
 
TIN LIÊN QUAN