Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 11 - 12/2014: Đầu tư công với tăng trưởng kinh tế

06/03/2015
 1. Tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Góc nhìn thực nghiệm từ mô hình ARDLTrần Nguyễn Ngọc Anh Thư & Lê Hoàng Phong.
 2. Truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh giá tài sản tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt NamNguyễn Phúc Cảnh
 3. Sự truyền tải thông điệp của dữ liệu phi cấu trúc trong dự báo kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam Trần Thị Hải Lý, Nguyễn Thị Hồng Trân, Nguyễn Ngọc My.
 4. Ứng dụng mô hình Black-Scholes để thẩm định giá tài sản vô hình cho mục đích thương mại hóaHay Sinh, Trần Bích Vân.
 5. Thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2000-2013Khổng Văn Thắng.
 6. Tác động của hoạt động kinh doanh ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam – Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thiên Kim.
 7. Chính sách phát triển hoạt động bao thanh toán: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam Hà Văn Dương.
 8. Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Vũ Văn Thực.
 9. Quản lý giá vàng nhìn tư góc độ kinh tế vĩ mô - Bùi Kim Yến, Nguyễn Khánh Hoàng.
 10. Mô hình khuôn khổ chi tiêu trung hạn trong kế toán công tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam -  Phạm Quang huy.
 11. Ứng dụng phương pháp liên kết mờ Topsis trong tuyển dụng nhân sự -  Võ Khắc Thường, Nguyễn Quyết.
 12. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay: Trường hợp của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc TrăngBùi Văn Trịnh, Nguyễn Thị Thùy Phương.
 13. American For-Proft University: Business Practices, Issues and Suggestions for VietnamTrần Văn Hiển.
TIN LIÊN QUAN