Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 09 - 10/2018: Tăng trưởng kinh tế và môi trường của Việt Nam

13/12/2018
1. Tăng trưởng kinh tế và môi trường của Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị - Trần Lê Anh Duy
2. Thách thức đối với  thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong giai đoạn mới của hội nhập quốc tế - Nguyễn Tiến Hùng
3. Khó khăn trong cạnh tranh của các ngân hàng TMCP có quy mô nhỏ tại Việt Nam - Lê ThMận & Hoàng ThLan Phương
4. Thị trường phái sinh: Một bước phát triển mới của thị trường tài chính Việt Nam - Tăng Mỹ Sang, Nguyễn Ngô Thảo Nhi, Nguyễn Bảo Cát Khánh & Nguyễn Phạm Huệ Linh
5. Ảnh hưởng của giá trị cảm nhận đến quyết định lựa chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ sản phẩm cá nhân - n Thất Vn & Nguyễn Trung Hưng
6. Đánh giá khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế - Lê ThMai Hương
7. Thúc đẩy đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị - Nguyễn n Hai & Lý Bá Miên
8. Sử dụng phương pháp gần đúng Taylor và các mô hình  xám, để dự báo nhu cầu nguồn nhân lực ngành y tế  ở Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 - Đào Duy Huân & Nguyễn Phước Hải
9. Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở TP.HCM: Thực trạng và giải pháp - Nguyễn Minh Trí
10. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ ở Bạc Liêu - Bùi Văn Trịnh & Nguyễn Thu Hằng
11. Đo lường sự sẵn lòng chi trả đối với dịch vụ nước sinh hoạt bằng phương pháp định giá ngẫu nhiên: Nghiên cứu tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - Huỳnh Tấn Nguyên, Nguyễn Hoài Nhân, Vũ Thịnh Trường & Ngô ThTuyết Lan
12. Các yếu tố tác động đến quyết định chọn chương trình đào tạo liên kết Việt-Nhật tại Viện VJIT, Đại học Công nghệ TP.HCM - i Trọng Tiến Bảo
13. Draft of law base for ASEAN community from the European Union’s experience and contribution of Vietnam - Banh Quoc Tuan
14. Lessons from development of famous international brands in the world: A case study of Vietnamese brands - Nguyễn Vũ Duy, Vũ Thanh Tùng & Nguyễn Lê Anh
15. Implementing balance scorecard for organizational performance measurement: The Vietcombank case - Phạm Ngọc Thu Trang
16. The effects of online networks on professional development of Vietnamese students - Hoang Mi

 
TIN LIÊN QUAN