Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 09 - 10/2015: Chủ đề Ngân sách và tăng trưởng

21/10/2015
1/. Tác động của chi ngân sách đến tăng trưởng kinh tế địa phương: nghiên cứu trường hợp các tỉnh thành phía nam - Mai Đình Lâm.
2/. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và ngân sách giáo dục tại việt nam, giai đoạn 2000 - 2012 -
Ngô Thái Hưng.
3/. Nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình nhìn dưới góc độ mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
- Chu Văn Cấp.
4/. Luận bàn thuyết “Cái vòng lẩn quẩn” và cú huých từ bên ngoài” của samuelson và  thực tiễn hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam -
Trần Văn Hùng & Phạm Duy Linh.
5/. Khơi thông nguồn lực vốn fdi ở Việt Nam thực trạng và khuyến nghị -
Nguyễn Đình Luận.
6/. Quan hệ giữa đầu tư với dòng tiền và yếu tố hạn chế tài chính - nhìn từ các nghiên cứu thực nghiệm -
Lê Hà Diễm Chi.
7/. Độ nhạy cảm tỷ giá bất cân xứng nghiên cứu tại các nước đông nam á -
Lê Thị Hồng Minh & Huỳnh Thị Cẩm Hà.
8/. Độ nhạy cảm rủi ro kiệt giá tài chính lên giá trị ngành phân tích thực nghiệm tại Việt Nam -
Nguyễn Hữu Tuấn.
9/. Sự tác động của các nhân tố vĩ mô đến các chỉ số giá cổ phiếu tại hose -
Thân Thị Thu Thủy & Võ thị Thùy Dương.
10/. Vận dụng quy trình nghiên cứu thuế trong việc hoạch định thuế -
Lê Quang Cường.
11/. Ảnh hưởng của rủi ro đạo đức trong bảo hiểm tiền gửi đến kỷ luật thị trường - Kinh nghiệm từ Mỹ và gợi ý cho Việt Nam -
Nguyễn Chí Đức.
12/. Những quan điểm cơ bản về phát triển nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ trong giai đọan hiện nay -
Lý Hoàng Ánh & Trần Mai Ước.
13/. Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành du lịch thành phố Cần Thơ
- Đào Duy Huân.
14/. English Language Teaching and Learning in ASEAN Countries and Preparatory Steps to Integrate into the ASEAN Economic Community (AEC) 2015 -
Nguyễn Quang Tiến & Ngô Cao Cường.
TIN LIÊN QUAN