Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 07 - 08/2016: Nợ Công & Quản Lý Nợ Công

18/08/2016
1. Nợ công giai đoạn 2011-2015 và định hướng 2016-2020 - NGUYỄN VIẾT LỢI
2. Tác động của quy mô chính phủ,nợ công đến tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á - MAI ĐÌNH LÂM & NGUYỄN THANH SANG
3. Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam:Những điểm “nghẽn” và giải pháp tháo gỡ - CHU VĂN CẤP & NGUYỄN ĐỨC HẢI
4. Phát triển tài chính vi mô góp phần hoàn thiện hệ thống tài chính Việt Nam - NGÔ VĂN TUẤN
5. Chính sách tín dụng đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam - HÀ VĂN DƯƠNG
6. Cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và khuyến nghị giai đoạn 2016-2020 - KIỀU XUÂN HÙNG & NGUYỄN ĐÌNH LUẬN
7. Xây dựng thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm cá nhân tại Huế - DƯƠNG BÁ VŨ THI
8. Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam - NGUYỄN QUỐC ANH
9. Ảnh hưởng của thay đổi môi trường pháp lý về kế toán-thuế và các lưu ý đối với doanh nghiệp tại Việt Nam - NGUYỄN THỊ LOAN & NGUYỄN VIỆT HỒNG ANH
10. Tác động của hành vi điều chỉnh thu nhập đến rủi ro vi phạm khả năng hoạt động liên tục trên thị trường chứng khoán Việt Nam - NGUYỄN VĨNH KHƯƠNG & ĐINH THỊ THU THẢO
11. TPP và năng suất lao động của Việt Nam: Cơ hội hay thách thức? - HOÀNG ĐỨC & TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG & NGUYỄN PHÚC CẢNH & NGUYỄN CÔNG THÀNH
12. Phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm và khởi nghiệp tại Việt Nam - PHẠM DUY HIẾU
13. Quyết định tiêu dùng hàng may mặc thương hiệu Việt tại thành phố Bến Tre - NGUYỄN THỊ KIM THO & BÙI VĂN TRỊNH
14. Bàn thêm về nhận thức và nâng cao chất lượng của luận án tiến sĩ ngành kinh tế ở Việt Nam - NGUYỄN THANH TUYỀN
15. Tiếp tục đổi mới    đào tạo cử nhân ngành quản trị kinh doanh phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế - NGUYỄN TIẾN DŨNG
16. Chiến lược phát triển đào tạo của trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh - CAO MINH TRÍ & NGUYỄN THỊ NGUYỆT HOÀNG
17. International expanding strategies: The cases of fast food foreign MNEs in Vietnam - NGUYEN THI DIEM EM
 
TIN LIÊN QUAN