Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 05 - 06/2021: Ðặc tính cơ bản của thể chế kinh tế hiệu quả ở Việt Nam

25/06/2021
1. Đánh giá các đặc tính cơ bản của thể chế kinh tế hiệu quả ở Việt Nam - Nguyễn Minh Tuấn
2. Tổng quan về các nhân tố tác động đến dự toán ngân sách - Nguyễn Hoàng Phượng
3. Bất bình đẳng giới và rủi ro tín dụng trong tài chính vi mô - Đặng Trí Dũng  
4. Rủi ro kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp niêm yết do COVID-19 - Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Dương Nguyễn Thanh Phương & Nguyễn Thanh Tùng
5. Động cơ đầu tư ra nước ngoài của công ty đa quốc gia ở các nước đang phát triển - Nguyễn Quang Trung      
6. Hợp tác giữa ngân hàng thương mại với các công ty Fintech tại Việt Nam - Nguyễn Thị Thu Trang
7. Quy mô kinh tế ngầm: Phương pháp và đề xuất mô hình đo lường - Nguyễn Thị Mỹ Linh & Thái Duy Tùng
8. Lịch sử lưu thông tiền tệ ở Việt Nam, 70 năm nhìn lại - Lê Thị Mận     
9. Sáng kiến chống biến đổi khí hậu: Mô hình truyền thông thích ứng tại Việt Nam - Hoàng Mi
10. Bình luận một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 - Vũ Anh Sao
11. Ảnh hưởng ứng dụng trực tuyến đến hành vi mua của giới trẻ (LAZADA APP) - Nguyễn Tiến Thành
12. Ý định sử dụng dịch vụ thanh toán phi tiền mặt tại TP.HCM - Nguyễn Quốc Cường, Lưu Quang Vinh, Phan Tuyết Như, Nguyễn Văn Nghĩa & Nguyễn Thị Duyên
13. Mức độ không tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vĩnh Long - Trần Thị Hồng Cúc & Nguyễn Thị Phương Dung      
14. Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch làng nghề tỉnh Bình Định - Đặng Thành Thức & Nguyễn Xuân Quyết   
15. Chia sẻ tri thức của nhân viên trong khách sạn 5 sao tại TP.HCM - Lê Thị Giang
16. Yếu tố tác động đến tuyển dụng sinh viên sau thực tập của doanh nghiệp - Lê Nguyễn Thành Đồng, Hà Thị Hồng Hà & Nguyễn Khúc Lan Nhi  
17. Đề xuất mô hình giảng dạy kỹ năng nghe, nói tiếng Nhật - Nguyễn Thị Phong Nhã
18. Vietnam’s export dealing with non-tariff measures in the Japanese market - To Binh Minh
TIN LIÊN QUAN