Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 03 - 04/2020: Chính sách ưu đãi thuế nhằm thu hút FDI tại Việt Nam

27/04/2020
1. Chính sách ưu đãi thuế nhằm thu hút FDI tại Việt Nam - Nguyễn Ngọc Phong Lan
2. Phát triển tài chính vi mô: Giải pháp góp phần hạn chế tình trạng “tín dụng đen” - Bùi Văn Trịnh,  Đoàn Thị Thanh Hòa & Nguyễn Thị Thý Liễu
3. Khả năng thanh khoản của ngân hàng Việt Nam - Trần Tỷ Tỷ & Phạm Thị Thanh Xuân
4. Các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. - Nguyễn Hoàng Chung, Hà Lâm Oanh & Nguyễn Tuyết Nhi
5. Đo lường các yếu tố tác động sự hài lòng đối với công việc của nhân viên các ngân hàng thương mại tại TP. Hồ Chí Minh. - Tăng Mỹ Hà & Nguyễn Duy Thái
6. Nhận diện công nghệ bảo hiểm (Insurtech): Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam. - Nguyễn Tiến Hùng
7. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Logistics Việt Nam - Nhan Cẩm Trí, Đỗ Hữu Thắng, Nguyễn Trần Quỳnh Nhi & Phan Thị Thùy Trang
8. Chất lượng dịch vụ Logistics tại Việt nam: Thực trạng và giải pháp. - Nguyễn Anh Duy & Nguyễn Phúc Quỳnh Như
9. Đổi mới và sáng tạo nhằm xây dựng lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. - Mai Văn Tuyên
10. Chất lượng thông tin tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. Hồ Chí Minh. - Nguyễn Phúc Quỳnh Như & Lê Thị Thương
11. Các điều kiện phát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt Nam. - Trần Nguyễn Minh Hải
12. Xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại các doanh nghiệp hiện nay: Vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam - Nguyễn Thanh Điền
13. Xây dựng mô hình truyền thông nội bộ từ lý thuyết truyền thông thuyết phục. - Hoàng Thị Hồng Hà   
14. Nguồn nhân lực Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0: Thực trạng và khuyến nghị. - Nguyễn Chí Minh
15. Vai trò phẩm chất cá nhân nhà lãnh đạo giữa lý luận và thực tiễn. - Nguyễn Tuấn Kiệt
16. Chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của người học tại các trường đại học ngoài công lập. - Kiều Lan Hương
17. Chiến lược phát triển trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An trở thành trường đại học - Lê Thanh Quế & Vòng Thình Nam
18. Những nhân tố ảnh hưởng sự gắn kết của người lao động. Nghiên cứu trường hợp Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Phạm Duy Hiếu, Nguyễn Lê Anh & Nguyễn Thị Cẩm Thúy
19. Tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang: Nghiên cứu về hoạt động tín dụng. - Tôn Thất Viên & Bùi Nhật Toàn
20. Hiệu quả kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở tỉnh Trà Vinh - Viên Quốc Bình, Thạch Kim Khánh & Nguyễn Minh Nhựt
   
TIN LIÊN QUAN