Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 01 - 02/2018: Tổng quan kinh tế Việt Nam 2017 và khuyến nghị 2018

01/02/2018
1. Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2017 và khuyến nghị năm 2018 - Nguyễn Đình Luận
2. Chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng tại các quốc gia đang phát triển - Trần Trung Kiên, Trần Bích Vân & Ngô Anh Tín
3. Né tránh thuế, cấu trúc sở hữu và giá trị doanh nghiệp: Bằng chứng tại Việt Nam - Hoàng Thị Phương Thảo, Trần Thị Hải Lý & Phùng Đức Nam
4. Mua lại và sáp nhập doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam: Hiện trạng và chính sách - Nguyễn Thanh Trọng
5. Sự can thiệp của Nhà nước vào tái cơ cấu doanh nghiệp: Trường hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam - Vũ Thanh Tùng & Nguyễn Lê Anh
6. Các yếu tố tác động đến mức độ cạnh tranh: Nghiên cứu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - Lâm Thị Hồng Hoa & Nguyễn Lưu Tuyền
7. Điều hành lãi suất góp phần thực thi chính sách tiền tệ tích cực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Lê Thị Mận & Nguyễn Thị Minh Thơ
8. Mô hình quản lý rủi ro vận hành theo ba lớp phòng vệ cho ngân hàng Việt Nam - Trần Vương Thịnh
9. Tác động của sở hữu cổ đông lớn đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Dương Kha, Lê Thị  Phương Vy & Hoàng Thị  Phương Anh
10. Trách nhiệm xã hội và chính sách cổ tức của công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh: Phân tích bằng mô hình hồi quy ngưỡng - Nguyễn  Quyết & Nguyễn Thị Nhài
11. Hành vi quá tự tin của nhà quản trị trong việc ra quyết định đầu tư ở Việt Nam - Trương Đình Bảo Long
12. Đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng thủ tục hải quan điện tử: Nghiên cứu thực tế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép, Bà Rịa - Vũng Tàu - Mai Thị  Cẩm Tú & Lữ Lâm
13. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả công việc của hướng dẫn viên du lịch tỉnh Kiên Giang - Lê Thị  Khánh Duy & Bùi Văn Trịnh
14. Đề xuất phương pháp thống kê tính chỉ số xếp hạng trường đại học Việt Nam theo cảm nhận của người học - Chu Nguyễn Mộng Ngọc & Hoàng Trọng
15. Climate change impacts and media landscape of climate change in Southeast Asia - Hoang Mi

 
TIN LIÊN QUAN