Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN XÉT TUYỂN
(THÔNG TIN CÁ NHÂN)

Họ tên
Ngày, tháng, năm sinh:
Số điện thoại
Email
Số CMND / Số CCCD
Tỉnh/Thành phố
Ưu tiên 1
Ưu tiên 2
Ưu tiên 3
Mã xác thực
 
Bạn có thể nhận được học bổng nào của UEF?

 
 
 
 
Với mạng lưới hơn 4000 đối tác trong và ngoài nước, UEF tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, ký kết MOU để tạo thêm nhiều cầu nối đưa sinh viên gần hơn với doanh nghiệp