Tin tuyển sinh

4 nguyện vọng trong phiếu xét tuyển giá trị như nhau

27/04/2015
Chiều 25/4, Bộ GD-ĐT phát đi văn bản hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ. Điểm đáng chú ý từ hướng dẫn này là mỗi thí sinh được phép đăng ký tối đa 4 ngành (hoặc nhóm ngành) trong một trường và có giá trị xét tuyển như nhau.
Tuy nhiên, thí sinh (TS) trúng tuyển nguyện vọng (NV) trước thì không được xét tiếp các NV sau.
 
4 nguyện vọng trong phiếu xét tuyển giá trị như nhau - ảnh 1Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Văn phòng 2 Bộ GD-ĐT - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
 
Điểm xét tuyển không được thấp hơn ngưỡng quy định
Theo hướng dẫn, với những trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia thì chỉ được phép xét tuyển các TS đã đăng ký sử dụng kết quả thi để xét tuyển ĐH, CĐ.
Việc tổ chức nhận hay trả (với TS có NV rút hồ sơ trong quá trình xét tuyển NV1) hồ sơ của TS, cập nhật dữ liệu của TS đăng ký xét tuyển vào trường phải được thể hiện rõ trên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia. Các trường có tổ chức sơ tuyển và các trường có tổ chức thi môn năng khiếu cần phải đảm bảo có kết quả sơ tuyển trước ngày 1.8.2015 và cập nhật vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia.
Trong khoảng thời gian từ trước ngày 1.8 đến 31.10, các trường xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia phải công bố thông tin liên quan tới từng đợt xét tuyển trước mỗi đợt xét tuyển. Các thông tin bắt buộc gồm: chỉ tiêu của các ngành hoặc nhóm ngành đối với đợt xét tuyển đó; tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển vào từng ngành (trường hợp sử dụng nhiều tổ hợp môn thi để xét tuyển cho một ngành, trường cần quy định rõ cách thức xét tuyển đối với từng tổ hợp); cách thức xử lý khi các TS có cùng điểm xét tuyển và các điều kiện bổ sung (nếu có); điểm xét tuyển của trường hoặc từng ngành.
Điểm xét tuyển không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ quy định và đảm bảo yêu cầu điểm xét tuyển đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước. Với những ngành đã tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước phải dành ít nhất 75% chỉ tiêu để xét tuyển theo khối thi truyền thống nếu năm nay trường dùng nhiều tổ hợp để xét tuyển cho 1 ngành.
Được đăng ký tối đa 4 NV trong một trường
Các trường sẽ có 4 đợt xét tuyển, kéo dài từ ngày 1.8 đến hết 15.11.
Từ 1 - 25.8 là thời gian các trường nhận hồ sơ và xét tuyển NV1. Theo hướng dẫn của Bộ, TS chỉ được sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi dùng xét tuyển NV1 để đăng ký vào 1 trường ĐH hoặc CĐ, nhưng mỗi trường TS được đăng ký tối đa 4 NV vào các ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Tuy nhiên, các NV (từ 1 đến 4 trong một trường) của TS có giá trị xét tuyển như nhau. TS trúng tuyển NV trước thì không được xét tiếp các NV sau. TS đã trúng tuyển NV1 không được đăng ký ở các đợt xét tuyển tiếp theo. Các nguyên tắc trên được áp dụng cho cả các đợt xét NV bổ sung. Trong thời gian 20 ngày xét tuyển NV1, nếu cần TS có thể điều chỉnh NV đã đăng ký ở trường đó hoặc rút hồ sơ để sang trường khác.
Từ 25.8 trở đi là quãng thời gian các trường xét tuyển NV bổ sung. Ngày 20.9 là thời điểm cuối cùng các trường phải công bố điểm trúng tuyển NV bổ sung đợt 1. Từ 20.9 đến 10.10 là thời gian xét tuyển và công bố NV bổ sung đợt 2. Từ 10.10 đến 31.10 là đợt 3, và đợt 4 là quãng thời gian còn lại: 31.10 đến 20.11.
Trong các đợt xét tuyển NV bổ sung, TS có thể dùng đồng thời 3 giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký tối đa vào 3 trường và trong mỗi trường được đăng ký tối đa 4 NV xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Tuy nhiên, không giống như khi xét tuyển NV1, trong thời gian của từng đợt xét tuyển NV bổ sung, TS không được rút hồ sơ. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu không trúng tuyển, TS mới được rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển trong đợt xét tuyển NV bổ sung tiếp theo.
Khuyến khích trường cho TS thay đổi NV trực tuyến
Trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển, TS nộp hồ sơ và phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường.
Dù hồ sơ nộp qua kênh nào, miễn là trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển thì đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau. Để tạo điều kiện cho người tham gia đăng ký xét tuyển, Bộ khuyến khích các trường cho TS thay đổi NV đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến.
Các trường căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, sau khi trừ số TS được tuyển thẳng (kể cả số học sinh dự bị), căn cứ vào quy định về khung điểm ưu tiên và vùng tuyển, căn cứ vào kết quả phân tích việc đáp ứng NV đăng ký của TS vào các ngành của trường do máy tính cung cấp, Ban Thư ký trình Hội đồng tuyển sinh trường xem xét quyết định phương án điểm trúng tuyển.
 
TS đăng ký vào trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển, không chỉ cần có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh như quy chế quy định mà phải đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển ĐH, CĐ.
Tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển không thấp hơn điểm xét tuyển do trường quy định và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.
Ngoài ra, TS phải đáp ứng các yêu cầu khác về điều kiện xét tuyển do trường quy định và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường.

Quý Hiên
TIN LIÊN QUAN