Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X
Trong xu thế hội nhập, VN đang nỗ lực tham gia các hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương. Với vai trò là thành viên của ASEAN, VN đã tích cực trong hiện...
Tăng trưởng kinh tế đã tạo ra nguồn lực vật chất cho Nhà nước để tăng cường đầu tư vào các hoạt động an sinh xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, vẫn còn...
Sau gần 5 năm hoạt động, Tạp chí đã nhận được ngày càng nhiều bài viết của các tác giả trong mọi miền đất nước cũng như sự lưu tâm nhiều hơn của các...
Trong thời gian qua, nợ công có đóng góp quan trọng trong việc gia tăng nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực then chốt như: giao...
Nhằm thiết lập các hành lang pháp lý để tăng cường chất lượng thông tin báo cáo tài chính, thời gian qua Bộ Tài chính đã có những nỗ lực nhất định
Trong những năm qua Tạp chí Phát triển và Hội nhập ISSN 1859 – 428 X là Tạp chí được giới khoa học đánh giá cao về hàm lượng khoa học và các ý tưởng đổi mới trong các...
Hiệp định TPP (Trans – Pacific Strategic Economic Partnership) là một tổ chức hợp tác thương mại tự do thế hệ mới
Trong cơ chế thị trường và thời kỳ hội nhập, có được càng nhiều vốn càng tốt, song điều quan trọng hơn là với số vốn đó doanh nghiệp phân bổ vào các khâu nào với tỷ...
Mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ (CSTT) và thị trường chứng khoán (TTCK) ngày càng được nhiều nhà đầu tư, nhà nghiên cứu và cơ quan hoạch định chính sách quan tâm.
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp ước lượng dạng Pools OLS, hiệu ứng cố định (Fixed Effects-FE) và hiệu ứng ngẫu nhiên (Random Effects-RE) để đánh giá...