Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X
Sau gần 5 năm hoạt động, Tạp chí đã nhận được ngày càng nhiều bài viết của các tác giả trong mọi miền đất nước cũng như sự lưu tâm nhiều hơn của các...
Trong thời gian qua, nợ công có đóng góp quan trọng trong việc gia tăng nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực then chốt như: giao...
Nhằm thiết lập các hành lang pháp lý để tăng cường chất lượng thông tin báo cáo tài chính, thời gian qua Bộ Tài chính đã có những nỗ lực nhất định
Trong những năm qua Tạp chí Phát triển và Hội nhập ISSN 1859 – 428 X là Tạp chí được giới khoa học đánh giá cao về hàm lượng khoa học và các ý tưởng đổi mới trong các...
Hiệp định TPP (Trans – Pacific Strategic Economic Partnership) là một tổ chức hợp tác thương mại tự do thế hệ mới
Trong cơ chế thị trường và thời kỳ hội nhập, có được càng nhiều vốn càng tốt, song điều quan trọng hơn là với số vốn đó doanh nghiệp phân bổ vào các khâu nào với tỷ...
Mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ (CSTT) và thị trường chứng khoán (TTCK) ngày càng được nhiều nhà đầu tư, nhà nghiên cứu và cơ quan hoạch định chính sách quan tâm.
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp ước lượng dạng Pools OLS, hiệu ứng cố định (Fixed Effects-FE) và hiệu ứng ngẫu nhiên (Random Effects-RE) để đánh giá...
Đàm phán TPP hy vọng sắp đi vào hồi kết. Một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sắp được ký kết. Một tương lai kinh tế tươi sáng cho Thái Bình Dương đang dần hé mở.
Thể chế có vai trò đặc biệt trong đời sống kinh tế - xã hội (KT-XH). Nó phản ánh bản chất, chức năng của Nhà nước đương quyền;đồng thời tác động trực tiếp hay gián...