Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 11 - 12/2019: Kinh tế VN năm 2019 và hướng tới kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2020

09/01/2020
1. Kinh tế VN năm 2019 và hướng tới kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2020 - Nguyễn Lê Anh, Lê Trung Cang, Nguyễn Ngọc An & Nguyễn Thị Thanh Hương
2. Đánh giá chất lượng tăng trưởng Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Cách tiếp cận năng suất nhân tố tổng hợp - Phạm Ngọc Khanh
3. Phân tích cán cân thương mại song phương Việt Nam và các đối tác thương mại - Mai Thị Cẩm Tú
4. Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Trịnh Đoàn Tuấn Linh
5. Nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gởi tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - Vũ Văn Thực
6. Một số suy nghĩ về đổi mới tư duy kinh tế ở Việt Nam - Nguyễn Văn Đắng
7. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán: Nghiên cứu từ góc nhìn của các đơn vị cung cấp dịch vụ - Trần Thị Thanh Hải & Nguyễn Thị Kim Anh
8. Thành phố thông minh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho TP.HCM - Nguyễn Tiến Hùng
9. Phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM bằng mô hình SWOT - Lương Xuân Minh
10. Giá trị cảm nhận của người tiêu dùng đối với các chuỗi cửa hàng cà phê nội địa tại TP.HCM - Nguyễn Thái Hà
11. Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với công bằng tiến bộ xã hội ở TP.HCM - Nguyễn Minh Trí & Lưu Thanh Tâm
12. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học ngoài công lập tại TP.HCM - Phạm Thị Diễm
13. Thuê ngoài nhân sự: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam - Tăng Mỹ Hà
14. Cảm nhận động cơ người gửi và chấp nhận thông tin truyền khẩu điện tử - Đinh Hùng & Đoàn Thanh Hà
15. Determinants of Gen Y customers’ intention to adopt mobile banking: An empirical research in HCMC - Le Thi Man, Nguyen Thi My Hanh & Dinh Quoc Hung
16. A comparative analysis between the European Union Trade Secrets Directive 2016 and the United States’ Defend Trade Secrets Act 2016 - Bui Thi Hong Ninh
17. The impact of job characteristics on job satisfaction in a Vietnam public sector department - Nguyen Van Anh & Ton Nguyen Trong Hien    

 
TIN LIÊN QUAN