Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 11 - 12/2018: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường tạo bước phát triển kinh tế Việt Nam

24/12/2018
1. Giải pháp mang tính đột phá trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam thời kỳ phát triển mới - Chu Văn Cấp
2. Tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đến một số ngành kinh tế trên địa bàn TP.HCM - Trần Anh Tuấn & Nguyễn Xuân Đóa
3. Tác động của sở hữu chéo đến đòn bẩy tài chính và chi phí nợ của doanh nghiệp Việt Nam - Phạm Thị Ngọc Vương, Hồ Bích Nguyệt & Nguyễn Thuý Phương
4. Kiểm định mối quan hệ giữa cấu trúc vốn, sở hữu nước ngoài và khả năng sinh lợi của doanh nghiệp bất động sản Việt Nam - Triệu Thị Phương Hiền
5. Nhìn lại quá trình phát triển hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay - Hoàng Đức
6. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam - Nguyễn Phạm Hải Hà
7. Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến sự gắn kết với tổ chức của giảng viên và nhân viên tại các trường đại học công lập ở Việt Nam - Huỳnh Thị Thu Sương & Đỗ Đình Thanh
8. Hoàn thiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu - Phan Văn Đàn & Trần Thị Mộng Nghi  
9. Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tự cân đối ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long - Phạm Ngọc Phong, Nguyễn Thị Diễm & Nguyễn Thị Ánh Ngọc
10. Phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Phú Yên - Lâm Thị Thúy Phượng
11. Đề xuất mô hình quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng tại TP.HCM - Đỗ Thị Thu Hiền        
12. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ lưu trú của hệ thống khách sạn 3-5 sao tại TP.HCM - Nguyễn Tấn Danh
13. Biến đổi không gian văn hóa chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ - Nguyễn Thị Hồng
14. Sự hài lòng của người dân đối với việc xây dựng nông thôn mới: Trường hợp xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - Bùi Văn Trịnh & Dương Hồng Thúy        
15. Chính sách tài chính hướng đến phát triển giáo dục đại học bình đẳng và bền vững ở Việt Nam - Bùi Thị Mai Hoài & Phạm Quốc Hùng      
16. Phát triển ứng dụng GAMIFICATION trong phương pháp giảng dạy đại học Việt Nam: Xu hướng mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Đặng Thanh Thủy      
17. Vài suy nghĩ về những vấn đề đặt ra khi nhà nước can thiệp vào việc xếp hạng các cơ sở giáo dục Đại học ở Việt Nam - Trần Thị Hà      

 
TIN LIÊN QUAN