Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 11 - 12/2015: Chủ đề Thị trường chứng khoán và các yếu tố tác động

09/12/2015
1. Tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán. Bằng chứng tại Việt Nam - Nguyễn Hữu Tuấn, Dương Ngọc Mai Phương, Vũ Thị Phương Anh và Đỗ Thị Trúc Đào.
2. Sử dụng hồi quy với biến công cụ để tìm hiểu các yếu tố chi phối quyết định đầu tư của nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam - Chu Nguyễn Mộng Ngọc & Vương Văn Thuận.
3. Vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam - Nguyễn Đình Luận.
4. Thị trường nội địa Việt Nam tiềm lực và chính sách phát triển - Cảnh Chí Hoàng & Trần Thị Mơ; .
5. Ảnh hưởng của việc nắm giữ tiền mặt vượt trội đến các quyết định tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - Nguyễn Thị Uyên Uyên & Từ Thị Kim Thoa;.
6. Chính sách tài khóa và tiêu dùng tư nhân nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia đông nam á - Trầm Thị Xuân Hương, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Trung Thông & Nguyễn Phúc Cảnh.
7. Mối quan hệ giữa tỷ lệ vốn tự có và rủi ro của ngân hàng thương. Bằng chứng từ Việt Nam - Lê Thanh Ngọc, Đặng Trí Dũng & Lê Nguyễn Minh Phương.
8. Bảo lãnh thanh toán tại các ngân hàng Việt Nam - Nguyễn Thị Nhung & Nguyễn Duy Phú.
9.
Hoàn thiện hoạt động đào tạo chuyên ngành bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực bảo hiểm - Nguyễn Tiến Hùng.
10. Phòng chống rửa tiền, những vấn đề nan giải - Lê Thị Mận.
11.  Mô hình ngân hàng hồi giáo - kinh nghiệm cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN - Tăng Mỹ Sang.

12. Tác động dòng vốn fdi đến tổng mức bán lẻ và hàng hóa dịch vụ trên địa bàn TP.HCM - Phạm Duy Linh.
13. Tác động của chương trình 135 của chính phủ đến thu nhập của hộ gia đình khu vực đồng tháp mười, tỉnh long an - Nguyễn Kim Phước & Phạm Tấn Hòa.
14. Hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi heo ở đồng nai - Lê Thị Mai Hương.
15. Rủi ro tín dụng đối với ngành cao su của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Phước - Trương Văn Khánh.
16. Hiệu quả mô hình sản xuất đậu phộng ở tỉnh trà vinh: trường hợp nông hộ canh tác vụ 2 trên địa bàn huyện cầu ngang - Bùi Văn Trịnh & Phan Thị Xuân Huệ.

 
TIN LIÊN QUAN