Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 09-10/2022 - Chính sách chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp VN trong thế giới VUCA

31/10/2022
1. Chính sách chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp VN trong thế giới VUCA - Đặng Thanh Thủy
2. Một số tác động của xung đột Nga - Ukraine đối với nền kinh tế thế giới - Nguyễn Phạm Hải Hà  & Đoàn Anh Tú
3. Tác động của xung đột giữa Nga - Ukraine đến tình hình phát triển kinh tế VN - Hồ Ngọc Khương
4. Tăng cường hiệu suất tổ chức chuỗi cung ứng các công ty dược phẩm tại Vùng Nam Trung Bộ - Nguyễn Văn Ít
5. Phát triển tín dụng xanh: Nghiên cứu tại các ngân hàng thương mại VN - Nguyễn Quốc Anh
6. Tác động của quản trị quy trình đổi mới đến kết quả kinh doanh - Nguyễn Quốc Thịnh
7. Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại TP.HCM - Hồ Thủy Tiên  & Nguyễn Văn Hải
8. Nhân tố ảnh hưởng vốn vay từ nguồn tín dụng chính thức: Nghiên cứu nông hộ tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc LiêuNguyễn Thị Phương
9. Tác động từ trải nghiệm khách hàng đến hiệu quả tài chính ngân hàng số tại Bạc Liêu - Lê Huỳnh Như & Trịnh Hữu Lực
10. Mô hình đào tạo ngành công nghệ thông tin tại Trường Đại học UEF - Nguyễn Hà Giang     
11. Giáo dục nghệ thuật: Khoản đầu tư cho tương lai - Võ Đình Ngà              
12. Các yếu tố ảnh hưởng quyết định của sinh viên chọn ngành quản trị khách sạn của Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại - Nguyễn Tấn Danh
13. Sử dụng Bitmap trong khai thác tập có thể xóa trên dữ liệu tăng cường - Nguyễn Thị Hoài Linh
14. Truyền thông thương hiệu cá nhân cho sinh viên: Góc nhìn từ việc phát ngôn - Phan Bảo Giang, Phạm Thị Minh Anh, Nguyễn Cao Hoàng Nam, Nguyễn Huỳnh Như & Nguyễn Đông Nhiên
15. Khám phá đặc điểm tính cách liên quan đến khuynh hướng khởi nghiệp của sinh viên - Phan Tấn Lực
16. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên thời Covid-19 - Phạm Quốc Hải & Lê Minh Anh
17. Digital transformation of Vietnamese commercial banks - Tăng Mỹ Sang & Nguyễn Quốc Anh
18. Vietnam tax and customs management for cross-border e-commerce in the digital era - Trần Ngọc Thanh
TIN LIÊN QUAN