Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 09 - 10/2020: Thành phố thông minh & công nghệ chuỗi khối

12/11/2020
1. Thành phố thông minh & công nghệ chuỗi khối - Nguyễn Ngọc Định & Nguyễn Tiến Hùng
2. Phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội - Nguyễn Đình Luận
3. Cạnh tranh thuế tại các quốc gia Đông Nam Á: Thực trạng và giải pháp - Trần Trung Kiên & Võ Thị Như Hạnh
4. Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn ngân hàng thương mại Việt Nam - Ngô Hoàng Vũ
5. Phân tích cơ chế phối hợp trong giám sát tài chính Việt Nam dựa trên mô hình lý thuyết trò chơi - Hồ Thúy Ái & Nguyễn Chí Đức
6. Phân tích tác động của các cơ chế bảo mật đối với thông lượng mạng WLAN - Huỳnh Đệ Thủ
7. Thực trạng phương pháp phân bổ chi phí tại công ty cổ phần Masso và giải pháp hoàn thiện - Nguyễn Thị Ngọc
8. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự hài lòng và cam kết gắn bó của nhân viên văn phòng SMEs tại TP. Hồ Chí Minh - Kiều Xuân Hùng & Lê Duy Minh & Phạm Văn Kiên
9. Năng lực vay và vay để đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông: Trường hợp TP. Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Huyền
10. Phát triển nguồn nhân lực TP. Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội - Thái Thị Hồng Nga & Nguyễn Hiếu Hòa
11. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của hộ Khmer nghèo tỉnh Trà Vinh - Nguyễn Thị Hồng Nhi & Phước Minh Hiệp
12. Kinh tế chia sẻ và tiềm năng phát triển tại TP. Hồ Chí Minh - Nguyễn Ngọc Đức & Bùi Thái Hà & Nguyễn Thị Hà
13. Tác động của CPTPP đối với doanh nghiệp kinh doanh cà phê ở Tây Nguyên - Nguyễn Văn Đạt
14. Phát triển bền vững điểm tham quan Suối Tiên ở Mũi Né - Phan Thiết - Chung Lê Khang
15. Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam: Cơ hội và thách thức hậu khủng hoảng COVID-19 - Nguyễn Phúc Quỳnh Như & Vũ Ngọc Phương Trâm
16. Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2020 - Trần Phương Thảo
17. The emergence of mobile payment acceptance in Vietnam: An exploratory study - Nguyen Ngoc Duy Phuong & Ly Thien Luan & Huynh Quoc Phong


 
TIN LIÊN QUAN