Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 09 - 10/2019: Cải cách chính sách Thuế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

18/11/2019
1. Xu hướng cải cách chính sách thuế các nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam - Phạm Thị Thu Hồng & Nguyễn Thị Hoa
2. Cần có cách nhìn đầy đủ hơn về vai trò của ngành nông nghiệp trong tích lũy kinh tế quốc dân - Nguyễn Lê Anh, Nguyễn Thụy Quỳnh Hương, Đặng Trung Kiên & Trần Nhật Kỳ
3. Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời: Nghiên cứu từ các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Nguyễn Duy Thái & Phan Lý Nguyên Trinh
4. Quản trị rủi ro & bảo hiểm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ: Kinh nghiệm quốc tế & kiến nghị cho Việt Nam - Nguyễn Tiến Hùng
5. Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế: Cơ hội và thách thức đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nguyễn Quỳnh Hoa
6. Thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế ở một số nước: Giải pháp áp dụng tại Việt Nam - Nguyễn Tài Yên
7. Nhảy việc từ nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị - Đặng Thanh Thủy
8. Giao kết hợp đồng lao động và những bất cập - Phạm Hương Quỳnh
9. Phân tích đánh giá các thuật toán mã hóa - Trương Nhã Bình
10. Quyền lực của Mỹ trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - Dương Trung Hiếu
11. Ba căn nguyên phát triển kinh tế quốc gia: Bàn về lạm phát ở Zimbabwe - Nguyễn Tiến Thành
12. Phát triển logistics đô thị tại TP. Hồ Chí Minh - Lý Đan Thanh & Nguyễn Hoài Khanh
13. Các giải pháp huy động và sử dụng vốn đầu tư để phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh - Khổng Văn Thắng
14. Sinh viên khởi nghiệp cần làm gì để có thể nhận được sự chấp thuận đầu tư cho dự án? - Lâm Thị Hồng Hoa & Lê Phương Dung
15. Bất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở Việt Nam - Nguyễn Thị Quý
16. The current situation of ensuring financial security in Vietnam - Tran Van Hung
17. The impact of agency cost on firm performance: A comparison between private and privatized corporations - Le Hoang Yen Khanh
18. Improving employee’s customer service skills in hotel: Vietnam persception - Duong Bao Trung


 
TIN LIÊN QUAN