Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 09 - 10/2014: Chính quyền đô thị và quy chế tài chính ngân sách đặc thù

03/01/2015
I/ Chính quyền đô thị và quy chế tài chính ngân sách đặc thù
1. Chính quyền đô thị và qui chế tài chính ngân sách đặc thù: Trường hợp TP.HCM - Bùi Thị Mai Hoài.
II/ Nghiên cứu và trao đổi
2. Phát triển công nghiệp phụ trợ ở các ngành công nghiệp chủ lực Việt Nam -      Võ Thanh Thu & Nguyễn Đông Phong.
3. Tái cơ cấu để phát triển các tập đoàn kinh tế nhà nước tại Việt Nam – Nguyễn Thế Bính.
4. Tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế: Minh chứng dữ liệu chuỗi tại Tp.HCM – Đặng Văn Cường & Bùi Thanh Hoài.
5. Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) - Đặng Thị Quỳnh Anh & Quách Thị Hải Yến.
6. Mối quan hệ giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và độ mở thương mại tại Việt Nam – Lê Thanh Tùng.
7. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long với việc phát triển an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay – Lý Hoàng Ánh & Trần Mai Ước.
8. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định dưới giá cổ phiếu phát hành lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM – Thân Thị Thu Thủy, Lê Văn Lâm & Trương Mỹ Xuyên.
9. Vấn đề định giá chuyển giao ở các Quốc gia phát triển: Phân tích khả năng áp dụng APA tại Việt Nam – Đặng Thị Bạch Vân & Lê Thùy Giang.
10. Mối quan hệ giữa bảo hiểm tiền gửi và kỷ luật thị trường ngành Ngân hàng – Nguyễn Chí Đức & Nguyễn Tuấn Vũ.
11. Nâng cao năng lực ngành Công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế Quốc tế - Trần Văn Hùng.
12. Tác động của TTP đối với ngành chăn nuôi Việt Nam.
 II/ Phát triển Kinh tế địa phương
13. Thái độ đối với phát triển Nông nghiệp công nghệ cao: Nghiên cứu trường hợp nông dân Đắk Nông – Lê Đăng Lăng & Lê Tấn Bửu.
14. Gia tăng giá trị hàng nông sản thông qua nâng cấp cuỗi giá trị xuất khẩu: trường hợp nghiên cứu chuỗi giá trị dầu dừa – Lê Tuấn Lộc & Nguyễn Văn Nên.

 
TIN LIÊN QUAN