Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 07 - 10/2017: Kỷ niệm 10 năm thành lập UEF

08/11/2017
NHỮNG CẢN TRỞ CHỦ YẾU ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA VN: THỰC TRẠNG & KHUYẾN NGHỊ
1. Những cản trở chủ yếu đối với tăng trưởng kinh tế của VN: Thực trạng và khuyến nghị - Nguyễn Đình Luận
2. Nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam thực
trạng và khuyến nghị - Hoàng Trung Nghĩa

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0
3. Một số giải pháp khơi thông nguồn vốn tín dụng ngân hàng đến với doanh nghiệp tư nhân - Bùi Văn Trịnh, Đoàn Thị Thanh Hòa & Trương Thị Nhi
4. Nâng cao tín dụng phi ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 - Trương Văn Khánh & Trẩm Bích Lộc
5. Quản trị nguồn nhân lực và khả năng cạnh tranh trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Hạ Thị Thiều Dao & Nguyễn Thị Mai
6. Quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị - Nguyễn Thị Như Quỳnh

NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI
7. Giá trị thặng dư và hoạt động tái cấu trúc ở các doanh nghiệp đa dạng hoá tại Việt Nam - Nguyễn Thị Liên Hoa , Lê Thị Phương Vy & Nguyễn Thị Diệu Thu
8. Sự linh hoạt tài chính và các quyết định tài chính - Nguyễn Ngọc Định & Phạm Thu Hương
9. Nguyên tắc “quyền lợi có thể được bảo hiểm” trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ: Kinh nghiệm quốc tế & khuyến nghị cho Việt Nam - Nguyễn Tiến Hùng
10. Năng lực của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay và khả năng tiếp cận lợi thế của các hiệp định thương mại - Lâm Thị Hồng Hoa & Phạm Văn Khánh
11. Mối quan hệ giữa cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Trần Huy Hoàng & Nguyễn Hoàng Hương Trang
12. Đánh giá thanh khoản của ngân hàng thương mại việt nam qua các chỉ số tài chính - Đàng Quang Vắng
13. Kiểm định tác động của chỉ số CBI đến lạm phát ở các quốc gia Đông Nam Á – Bài học kinh nghiệm trong việc cải thiện chỉ số CBI cho NHNN Việt Nam  - Nguyễn Quốc Anh
14. Phát triển dịch vụ e-banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Vũ Văn Thực
15. Tác động của công cụ tái cấp vốn đến thị trường tiền tệ Việt Nam - Lê Thị Mận
16. Tác động của AEC và TPP đến hoạt động ngân hàng Việt Nam - Tăng Mỹ Sang & Nguyễn Phạm Hải Hà
17. Kinh nghiệm phát triển trái phiếu xanh của Trung Quốc cho Việt Nam - Nguyễn Thị Minh Châu
18. Quản lý thu thuế thông qua mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán thuế: Trường hợp Việt Nam - Nguyễn Văn Cương
19. Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng lợn sinh sản ở huyện thường xuân, tỉnh Thanh Hóa - Nguyễn Đức Nhuận
20. Nguồn lực vốn FDI ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị - Cao Thị Nga

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
21. Quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: Thực trạng và giải pháp - Lê Tấn An
22. Quản trị doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật Việt Nam hiện hành - Lê Na
23. Ảnh hưởng của hoạt động CSR đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng tại các ngân hàng thương mại TP.HCM - Nguyễn Quyết & Nguyễn Lê Anh
24. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của giao dịch viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu tại TP.HCM - Đào Duy Huân

PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG
25. Nông nghiệp công nghệ cao vùng đồng bằng sông cửu long: vai trò và giải pháp phát triển - Chu Văn Cấp
26. Thành tựu nổi bật về an sinh xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Minh Trí & Vũ Văn Thành
27. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của TP. Hồ Chí Minh qua chỉ số PCI - Phạm Hương Quỳnh & Ngô Thành Tấn Đạt
28. Phân tích hiệu quả tài chính của hộ trồng đậu phộng ở tỉnh Trà Vinh - Thạch Kim Khánh, Phạm Thanh Tiếng, Trần Minh Tâm, Lê Thị Hồng Nhung & Lê Thanh Sang

GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
29. Đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn mực kế toán quốc tế tại các trường đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập - Lâm Thị Hồng Hoa & Nguyễn Tiến Hùng
30. Vận dụng phương pháp giảng dạy tình huống cho môn học hệ thống thông tin kế toán - Trần Nam Trung & Trịnh Xuân Hưng
31. Tác động của kinh tế đối với nền giáo dục Việt Nam - Lê Quốc Thắng
32. Hệ sinh thái tài sản thương hiệu UEF - Chu Nguyễn Mộng Ngọc & Tăng Mỹ Hà
33. Đo lường giá trị thương hiệu trường đại học công nghệ (HUTECH): Đánh giá từ thực tế của sinh viên Khoa quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn - Nguyễn Thị Kim Thoa & Bùi Trọng Tiến Bảo

THAM KHẢO
34. Phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn TP.HCM - Lê Văn Phước
35. Bilingualism and its economic advantages - Nguyễn Quang Tiến & Lê Công Thiện
36. An empirical analysis on volatility: Evidence for the Budapest stock exchange using Garch model - Ngo Thai Hung
37. The elements that constitute a boutique hotel in the context of Vietnam - Nguyen Vuong Hoai Thao
38. An online database for applied literature and public relations document: A case study of UEF - Hoang Thi Hong Ha & Hoang Mi
 
TIN LIÊN QUAN