Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 07 - 08/2019: Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới trung tâm tài chính quốc tế

07/09/2019
1. Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới trung tâm tài chính quốc tế - Nguyễn Thanh Tuyền, Hà Thị Phượng & Phan Văn Hậu
2. Vai trò của kinh tế tư nhân từ lý luận đến thực tiễn - Vũ Trần Thanh Bình, Dương Ngọc Hùng & Nguyễn Thị Thanh Hương
3. Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu và khả năng áp dụng ở Việt Nam - Lê Thị Mận & Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
4. Lựa chọn mô hình đánh giá tác động của chính sách thuế đối với phát triển kinh tế tại Việt Nam - Nguyễn Thị Mỹ Linh & Thái Duy Tùng
5. Tác động đổi mới đối với lĩnh vực bảo hiểm của công nghệ sổ cái phân tán (DLT): Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam - Nguyễn Tiến Hùng
6. Tiếp cận tài chính toàn diện: Giải pháp nhìn từ góc độ tài chính vi mô - Nguyễn Hồng Thu
7. Huy động vốn cộng đồng: Hoạt động và xu hướng phát triển tại Việt Nam - Hà Văn Dương
8. Nguồn vốn xã hội hóa đầu tư hạ tầng giao thông: Thực trạng và khuyến nghị - Bùi Văn Trịnh, Đoàn Thị Thanh Hòa & Trương Thị Nhi
9. Trách nhiệm xã hội: Chìa khóa cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam - Hà Thị Thủy
10. Tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU đến công tác tạo nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh - Triệu Việt Quang
11. Điều tra tác động của nhận thức và cảm xúc đến quá trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" - Chu Nguyễn Mộng Ngọc
12. Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - Tăng Mỹ Sang
13. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn nhà cung cấp dịch vụ logistics của các doanh nghiệp đồ gỗ vùng Đông Nam Bộ - Huỳnh Thị Thu Sương
14. Marketing kỹ thuật số: Tại sao các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao mức đầu tư thực hiện? - Trương Thị Hoàng Oanh
15. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận sử dụng xăng E5 của người đi xe máy - Lê Hồng Đắc & Hoàng Trọng
16. Using the NETSCAN model to evaluate air connectivity: The case of Tan Son Nhat International Airport - Nguyen Tran Le & Nguyen Duy Thai
TIN LIÊN QUAN