Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 07 - 08/2015: Hợp Tác Kinh Tế Quốc Tế

18/07/2015
1. Hiệp định hợp tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương: Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới - Nguyễn Phú Tụ
2. Hội nhập kinh tế ASEAN (AEC): Cơ hội và thách thức đối với lao động Việt Nam - Nguyễn Đình Luận
3. Ngành chăn nuôi trước thách thức Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) - Lê Thị Mai hương & Trần Văn hùng
4. Tác động của thâm hụt ngân sách đến tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng ở các nước Đông Nam Á - Đặng Văn Cường & Phạm Lê Trúc Quỳnh
5. Các yếu tố gây chậm tiến độ và vượt dự toán các dự án đầu tư công tại Việt Nam - Vũ Quang Lãm
6. Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Vũ Thị Hồng
7. Trục lợi bảo hiểm và chống trục lợi bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm thương mại Việt Nam: Từ lý thuyết đến thực tiễn - Nguyễn Tiến Hùng
8. Lý thuyết hội tụ của thị trường chứng khoán: Bằng chứng tại một số thị trường chứng khoán trên thế giới - Hoàng Thị Phương Anh, Trương Trung Tài & Lê Thị Lanh
9. Nhân tố nào tác động đến mua lại cổ phiếu? Trường hợp Việt Nam - Từ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Uyên Uyên & Vũ Minh Hà
10. Cấu trúc sở hữu và chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết: Bằng chứng tại Việt Nam - Trần Thị Hải Lý & Đỗ Thị Bảy
11. Vai trò của xuất khẩu trong việc gia tăng nguồn lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Nguyễn Quang  Hiệp & Nguyễn Thị  Nhã
12. Văn hóa quốc gia và chất lượng dịch vụ - Lư Trà Thu
13. Vốn đầu tư trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế TP. Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020 - Đào Duy Huân & Dương Thị  Ngọc Thu
14. Mối quan hệ kết nối giữa trường đại học và doanh nghiệp - Lưu Thanh Tâm
TIN LIÊN QUAN