Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 07 - 08/2014: Việt Nam với hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

07/10/2014
I/ Việt Nam với hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
1. Khả năng sử dụng các biện pháp tự vệ trong thương mại Quốc tế dưới khuôn khổ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) – Võ Khắc Thường & Võ Thành Vinh.
2. Cơ hội và thách thức đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam khi tham gia TPP – Đào Lê Kiều Oanh.
II/ Nghiên cứu và trao đổi
3. Hoàn thiện thể chế và đổi mới tư duy phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam – Nguyễn Chí Hải & Nguyễn Thanh Trọng.
4. Mối quan hệ giữa hoạt động kinh doanh Ngân hàng và tang trưởng kinh tế tại Viêt Nam – Nguyễn Minh Sáng.
5. Vai trò của bảo lãnh tín dụng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng Ngân hàng – Hà Văn Dương.
6. Mối liên kết động giữa tỷ giá hối đoái và biến động thị trường chứng khoán các quốc gia mới nổi ASEAN – Nguyễn Thị Liên Hoa & Lương Thị Thúy Hường.
7. Sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản tại Viêt Nam trong tiến trình đổi mới kinh tế – Nguyễn Quỳnh Hoa.
8. Xác định tổng hao mòn của công trình trong thẩm định gía trị bất động sản – Nguyễn Ngọc Vinh.
9. Bong bóng tài sản và một số vấn đề liên quan – Trần Mạnh Kiên.
10. Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán và năng lực cạnh tranh của các công ty kiểm toán Việt Nam trong quá trình hội nhập Quốc tế - Phan Văn Dũng.
 III/ Phát triển kinh tế địa phương
11. Nâng cao sức cạnh tranh và giá trị xuất khẩu gạo của các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long – Võ Khắc Huy.
12. Đánh giá năng lực cạnh tranh của các khách sạn 4 sao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Trần Bảo An, Dương Bá Vũ Thi & Trần Đức Trí.
IV/ Giáo dục và Đào tạo
13. Giáo dục-Đào tạo với phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc và những gợi mở cho Việt Nam – Chu Văn Cấp & Trần Ngọc Tình.
IV/ International Integration
14. Participating in the ASEAN Economic Community (AEC), Opportunities and Challengers for Vietnam in the Context of Joining Trans-Pacific Parnership.

 
TIN LIÊN QUAN