Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 05 - 06/2020: Các giải pháp tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp nhỏ & vừa Việt Nam

08/07/2020
1. Các giải pháp tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa VN - Nguyễn Anh Duy & Nguyễn Phúc Quỳnh Như
2. Lý thuyết tổ chức ngành - mô hình cấu trúc, vận hành và kết quả thị trường: Sự phát triển và hướng nghiên cứu tiếp theo - Trương Thị Hoàng Oanh
3. Mối tương quan giữa tối ưu thuế và giá trị doanh nghiệp - Nguyễn Thị Liên Hoa & Châu Phương Tùng
4. Quản trị vốn lưu động từ nghiên cứu và khuyến nghị chính sách - Ngô Ngọc Cương & Nguyễn Thị Hoàng Yến
5. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo Basel II - Phạm Ngọc Phong & Nguyễn Thị Ánh Ngọc   
6. Rủi ro và thu nhập phi nông nghiệp: Trường hợp Việt Nam - Nguyễn Thị Mai   
7. Phát triển hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam - Phạm Duy Hiếu & Vũ Trực Phức
8. Thị trường khoa học và công nghệ TP.HCM: Thực trạng và giải pháp - Nguyễn Xuân Đóa & Triệu Thành Sơn
9. Nghiên cứu doanh nghiệp tư nhân thành phố Cần Thơ về tác động đến khởi sự doanh nghiệp - Tôn Thất Viên
10. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các khách sạn 5 sao tại TP.HCM - Nguyễn Tấn Danh
11. Ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam năm 2020 - Nguyễn Lê Anh & Vũ Thanh Tùng   
12. Đánh giá tác động về đối tượng chịu thuế của dự thảo Luật Thuế tài sản ở Việt Nam - Vũ Anh Sao
13. Áp dụng mô hình học kết hợp trong giáo dục đại học ở Việt Nam - Nguyễn Tiến Hùng
14. Đào tạo nguồn nhân lực du lịch quốc tế ở Việt Nam theo chuẩn công dân toàn cầu - Trần Văn Thông
15. Văn hóa ẩm thực Nhật tại TP.HCM từ góc nhìn hội nhập - Nguyễn Thị Phong Nhã     
16. Mối liên hệ ký hiệu học - Folklore học và vấn đề vận dụng vào các nghiên cứu văn học dân gian - Vũ Anh Tuấn & Vũ Thị Tú Anh    
17. A review of theories about factors influencing teachers’ job satisfaction - Bui Thi Thuy Quyen
18. Challenges for department heads in a private university - Pham Quynh Trang
TIN LIÊN QUAN