Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 05 - 06/2015: Thể Chế Kinh Tế - Xã Hội & Phát Triển

18/06/2015
 1. Mối quan hệ hữu cơ giữa thể chế, cơ chế, chính sách, cơ chế điều hành và hành vi ứng xử - GS.TS. Nguyễn Thanh Tuyền, MBA. Nguyễn Lê Anh
 2. 30 năm hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam: Thành tựu, thách thức và những bài học - Nguyễn Thế Bính
 3. Mức độ phát triển đầu tư công ty dưới ảnh hưởng của những ràng buộc nguồn tài trợ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008 ở Việt Nam - THS. Hoàng Thị Phương Anh, Nguyễn Ngọc Định & Nguyễn Thanh Hải
 4. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) - NCS. Lê Thị Kim Nhạn
 5. Ứng dụng phương pháp thẩm định giá hàng loạt trong quản lý nhà nước về đất đai - TS. Nguyễn Quỳnh Hoa
 6. Các nhân tố quyết định hành vi điều chỉnh thu nhập làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: Trường hợp Việt Nam - PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài & THS. Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 7. Tác động của sở hữu nhà nước lên quyết định tài trợ: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam - Lê Thị Phương Vy & Phan Thị Bích Nguyệt
 8. Mối quan hệ phi tuyến giữa giá trị doanh nghiệp và tỷ lệ tiền mặt nắm giữ - Nguyễn Thị Liên Hoa, Nguyễn Lê Ngân Trang, Lê Thị Phương Vy
 9. Thực trạng và giải pháp phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ - Trần Văn Hùng
 10. Định thời điểm thị trường và sự lựa chọn giữa nợ và vốn cổ phần của các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam - TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt
 11. Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2015-2020 - TS. Lưu Thanh Tâm
 12. Sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị - TS. Nguyễn Đình Luận
 13. Bàn lại vấn đề học vị tiến sĩ * - GS.TS. Trần Văn Thọ
 14. Student Mobility and the Issues of Integration - Bui Thi Nhu Huyen
TIN LIÊN QUAN