Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 05 - 06/2014: Hướng tới phục hồi thị trường chứng khoán

07/09/2014
I/ Hướng tới phục hồi thị trường chứng khoán
1. Sự phát triển của thị trường chứng khoán VN dưới ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô – Bùi Kim Yến & Nguyễn Thái Sơn.
2. Định hướng tái cấu trúc thị trường chứng khoán gắn với tăng trưởng kinh tế ở VN – Nguyễn Thị Phương Nhung.
3. Chứng khoán hóa: Công cụ tài trợ cho bất động sản VN – Lê Thị Lanh, Huỳnh Thị Cẩm Hà & Huỳnh Đức Trường.
4. Cấu trúc sở hữu, hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam – Võ Xuân Vinh.
II/ Nghiên cứu và trao đổi
5. Đòn bẩy và hoạt động đầu tư: Vai trò của tăng trưởng và sở hữu nhà nước – Phan Thị Bích Nguyệt, Phùng Đức Nam & Hoàng Thị Phương Thảo.
6. Truyền dẫn của chính sách tiền tệ: Một số mô hình kiểm định phù hợp – Trầm Thị Xuân Hương, Võ Xuân Vinh & Nguyễn Phúc Cảnh.
7. Vận dụng mô hình cấp tín dụng cho SME – Nguyễn Thanh Dương.
8. Tác động của kiều hối tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển – Lê Đạt Chí & Phan Thị Thanh Thúy.
9. Xoay quanh vấn đề người nộp thuế và tuân thủ thuế - Đặng Thị Bạch Vân.
 III/ Phát triển kinh tế địa phương
10. Xác định ngành Công nghiệp động lực của Tp.HCM khi VN tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP – Huỳnh Thế Nguyễn.
11. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng Kinh tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ  năm 2015 đến năm 2020  – Đào Duy Huân.
12. Tái cơ cấu Công nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 – Nguyễn Tiến Dũng.
13. Nghiên cứu đa dạnh hóa thị trường tiêu thụ chuỗi giá trị bưởi da xanh Bến Tre – Hoàng Văn Việt.
IV/ Giáo dục và Đào tạo
14. Bàn thêm về mục tiêu, nội dung và cấu trúc của luận án Tiến sĩ ngành Kinh tế học ở Việt Nam – Nguyễn Thanh Tuyền.
TIN LIÊN QUAN