Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 03 - 04/2021: Kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng tại TP.HCM

25/05/2021
1. Giải pháp chiến lược và hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua kênh ngân hàng tại TP.HCM - Phạm Thị Quỳnh Thi & Lý Đan Thanh
2. Đánh giá thực trạng tiếp cận dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam - Trần Văn Hùng
3. Quy mô hoạt động và tỷ suất sinh lợi của ngân hàng thương mại Việt Nam - Nguyễn Chí Đức
4. Suptech: Công nghệ giám sát hành vi trên thị trường tài chính - Nguyễn Thị Diễm & Nguyễn Thị Ánh Ngọc
5. Digital marketing: Xu hướng tiếp thị trong thời đại số hóa - Nguyễn Phúc Quỳnh Như & Nguyễn Thị Nguyệt Anh        
6. Bất bình đẳng giới và những tác động đến kinh tế - Nguyễn Tiến Thành
7. Đánh giá tổng quát tác nhân trong chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng không nung - Trương Thị Hoàng Oanh, Dương Ngọc Thành & Trương Thị Bé Hai
8. Trí tuệ nhân tạo: Phân loại và ứng dụng trong hoạt động doanh nghiệp - Lưu Hoàng Thiện Minh
9. Ứng dụng mô hình chi phí khai thác để định giá bitcoin - Lê Đạt Chí, Lê Tuấn Định & Phạm Thu Hương
10. Các yếu tố ảnh hưởng năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam - Trần Hữu Nhuận & Phạm Duy Hiếu
11. Thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập - Nguyễn Văn Đạt
12. Các nhân tố tác động ý định sử dụng ví điện tử tại TP.Hồ Chí Minh - La Kim Yến & Nguyễn Thị Phương Nhung
13. Phát triển thư viện điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn đại dịch Covid 19 - Trần Văn Hồng & Phạm Duy Hiếu
14. Chất lượng nguồn lực giảng viên cao đẳng, đại học trên địa bàn TP.HCM - Trịnh Hoàng Hiệp   
15. Ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM - Phạm Quỳnh Như
16. Các yếu tố tạo động lực làm việc của nhân viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM - Nguyễn Thị Hà
17. Tác động của hành vi công dân tổ chức đến hiệu suất của các trường đại học - Huỳnh Ngọc Anh & Nguyễn Quyết Thắng
18. The protection of non-traditional trademarks and establishment of protection mechanism for sound marks in Viet Nam - Bui Thi Hong Ninh
TIN LIÊN QUAN