Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 03 - 04/2019: Quy chế “mở” để TP.HCM thực sự trở thành đầu tàu kinh tế quốc gia

27/05/2019
1.  Quy chế “mở” để TP.HCM thực sự trở thành đầu tàu kinh tế quốc gia - Nguyễn Thanh Tuyền & Nguyễn Lê Anh
2.  Tác động của bất ổn chính sách kinh tế thế giới đến giá cổ phiếu: Nghiên cứu ở các nước khu vực Đông Nam Á - Nguyễn Thị Mai Huyên & Ngô Sỹ Nam
3.  Các mô hình phát triển nguồn lực sinh kế ở các nước trên thế giới và định hướng phát triển các nguồn lực sinh kế cho lao động vùng nông thôn ở VN - Nguyễn Hồng Thu
4.  Vai trò của nguồn lực kinh tế kiều bào trong hoạt động khởi nghiệp tại VN - Nguyễn Anh Duy & Nguyễn Phúc Quỳnh Như
5.  Cơ cấu vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp - Ngô Ngọc Cương
6.  Thực trạng phát triển của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại VN - Trần Văn Hùng
7.  Vai trò vốn ODA Nhật Bản trong phát triển cơ sở hạ tầng tại VN - Lê Thanh Tùng
8.  Tác động của tỷ giá hối đoái đến tăng trưởng kinh tế VN - Lê Thị Mận & Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
9.  Quản lý thuế đối với thương mại điện tử tại VN: Ứng dụng Google Analytics - Nguyễn Ngọc Phong Lan
10.  Sản phẩm du lịch đặc thù: Cơ sở khoa học và thực tiễn - Trần Văn Thông
11.  Những thay đổi trong chế độ kế toán hành chính sư nghiệp theo hướng tiệm cận với chuẩn mực kế toán công quốc tế - Nguyễn Quỳnh Hoa & Phạm Anh Thủy
12.  Trường học và đường xá: Đâu tư nào có lợi cho những nước đang phát triển - Nguyễn Tiến Thành
13.  Ví điện tử: Cơ hội tại thị trường VN - Nguyễn Phạm Hải Hà
14.  Xu hướng chuyển đổi công nghệ số trong giáo dục đại học và khuyến nghị đối với các trường đại học - Nguyễn Tiến Hùng
15.  Giải pháp nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên Khoa Quản trị Du lịch - Khách sạn tại UEF - Nguyễn Vương Hoài Thảo
16.  Innovation strategy: A critical discussion - Ton Nguyen Trong Hien
TIN LIÊN QUAN