Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 03 - 04/2016: TPP - Hội nhập - Cơ hội & Thách thức

26/04/2016
1. Tổng luận vskiện Việt Nam tham gia Hiệp định hợp c kinh tế xuyên Thái Bình Dương – TPP - Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Lê Anh & Nguyễn Danh Duy
2. Phát huy nội lực đhội nhập TPP thành công - Nguyễn Đình Luận
3. Những ảnh hưởng của TPP đến xuất nhập khẩu của Việt Nam - Nguyễn Đình Minh
4. Ảnh hưởng của Hiệp định TPP đến thu ngân sách của ngành Hải quan trong tổng thu ngân sách nhà nước - Phạm Ngọc Phong
5. Cơ hội và thách thức của TPP đối với ngành ngân hàng Việt Nam - Nguyễn Thanh Nhàn
6.
Nhận diện thtrường bảo hiểm Việt Nam trước thềm hội nhập TPP và giải pháp cho những bất cập - Nguyễn Tiến Hùng
7.
Bức tranh kinh tế Việt Nam m 2015 và khuyến nghm 2016 - Nguyễn Đình Luận & Kiều Xuân Hùng
8.
c yếu tảnh hưởng đến chi tiêu công tại c quốc gia châu Á-Thái Bình Dương - Hoàng Đức & Nguyễn Phúc Cảnh
9.
Giải pháp hạn chế nxấu tại c ngân hàng thương mại Việt Nam - Lê ThMận & Trương Đức Thành
10.
c động của chính sách ctức đến giá cphiếu đối với c công ty bất động sản niêm yết tại VN - Thân ThThu Thủy & VDuy Bách
11.
Vốn FDI lấn át hay thúc đẩy vốn DI ở Việt Nam? - Nguyễn Kim Phước & Phạm Minh Tiến
12.
Ảnh hưởng của rủi ro i chính đến khnăng phá sản c ngân hàng thương mại Việt Nam - Nguyễn Quốc Anh
13.
Tính quá ttin CEO và slựa chọn i trcủa doanh nghiệp Việt Nam - Nguyễn Ngọc Định & Lê Đạt Chí
14.
Phát triển du lịch bền vững tại Tiểu vùng sông Mekong: Giải pháp cho Đồng bằng sông Cửu LongNguyễn Quyết Thắng
15.
c định c tiêu chí đánh giá năng lực đầu ra: Phân tích trường hợp của TOEIC và IELTS - Vũ ThPhương Anh
16.
Thận trọng khi chsdụng phương pháp định lượng đthực hiện c đi nghiên cứu kinh tế cthể - Đào Duy Huân & Nguyễn Thành Huyên
17. Reflections on the Extra English Speaking and Listening Course: The Case of University of Economics and Finance, Ho Chi Minh City, Vietnam - Nguyen Quang Tien, Tran Minh Canh & Nguyen Thanh Giang


TIN LIÊN QUAN