Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 03 - 04/2015: Tổng Quan Nền Kinh Tế Việt Nam

18/06/2015
 1. Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2014 và dự báo tăng trưởng năm 2015 - PGS. TS. Đào Duy Huân
 2. Một số vấn đề cơ bản khi Việt Nam gia nhập AEC - PGS. TS. Lý Hoàng Ánh, TS. Trần Mai Ước
 3. Xây dựng chỉ số điều kiện tài chính cho Việt Nam - TS. Lê Đạt chí & Trần Hoài Nam
 4. Lạm phát và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu thực nghiệm các nước đang phát triển và trường hợp Việt Nam - THS. Nguyễn Minh Sáng & Ngô Nữ Diệu Khuê
 5. Hiệu ứng lan tỏa giữa thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối ở Việt Nam - Trần Ngọc Thơ & Hồ Thị Lam
 6. Vai trò của nhận thức thương hiệu đối với chính sách tài chính của doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam - Ths. Hoàng Thị Phương Anh, Nguyễn Văn Thùy An & Nguyễn Thị Thùy Trang
 7. Hành vi của nhà quản lý và hoạt động đầu tư tại các doanh nghiệp Việt Nam - PGS.TS Nguyễn Ngọc Định
 8. Nghiên cứu chính sách thuế thu nhập trong hoạch định chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp cổ phần - Trần Tấn Hùng, Ngô Thị Mỹ Thúy
 9. Một số vấn đế pháp lý về đặt cọc - THS. Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Phước Quí Quang
 10. Một số giải pháp giảm nghèo vùng Đồng bằng sông Cửu Long - THS. Phạm Mỹ Duyên
 11. Đào tạo nhân lực ở Đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và giải pháp - TS. Dương Đăng Khoa
 12. American private non-profi universities and lessons for Vietnam - Prof. Trần Văn Hiển, PH.D.
TIN LIÊN QUAN